Chemigace a fertigace

Přehled

Přehled

Systémy chemigace a fertigace mohou být individuální, ale principy, na kterých si stojíme, zůstávají stále stejné: bezpečnost, přesné dávkování a uniformní směs ve vodovodním potrubí se musí projevit na výsledku. S dávkovacím a měřicím vybavením Grundfos je účinné a spolehlivé používání chemikálií jednoduché.

Pro manipulaci s jakýmikoli chemikáliemi má Grundfos technologii čerpadel se snadným nastavením a údržbou. Naše korozivzdorná dávkovací čerpadla jsou ideální pro vstřikování nutrientů a pesticidů a rovněž kyselin pro odstraňování organických materiálů. Dávkují koncentrované i připravené chemikálie rovnoměrně a přesně do potrubí a automaticky mění dávkování v reakci na změnu průtoku.

A na poli díky tomu plodina dostává požadovanou a rovnoměrnou koncentraci živin a pesticidů. Správné množství na správné místo v pravý čas. Můžeme poradit i ve věci příslušných bezpečnostních postupů, ochraně proti zpětnému toku atd. v závislosti na místních regulačních opatřeních.

Související produkty
Kontakt
Prodejní společnosti

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)