Chemické čištění - odpadní vody

Přehled

Přehled

Chemické čištění je jedním z bodů celkového čištění odpadních vod a používá se ve většině čistíren odpadních vod ke zvýšení kvality vypouštěných vod a zajištění optimálních životních podmínek pro bakterie.

Výběr použitých chemických metod závisí na požadavcích na vypouštěnou vodu a zahrnuje zejména chemické srážení pro odstranění fosforu a regulaci pH. Jiné využití zahrnuje přidávání externího zdroje uhlíku, pokud je jeho dostupnost limitujícím faktorem při biologické přeměně dusičnanů na dusík.

Vzhledem k agresivní povaze používaných chemikálií musí být dávkovací stanice navržena podle konkrétních chemikálií. Provádí se to s ohledem na příslušné bezpečnostní postupy a rovněž s ohledem na uskladnění chemikálií, dávkovací čerpadla, míchadla a potrubí.

Grundfos k tomu má potřebné specializované znalosti a může na míru připravit dávkovací stanici pracující s chemikáliemi v koncentrované formě, roztoky připravenými k použití nebo ve formě suchých chemikálií, sestavenou podle vašich požadavků, relevantních bezpečnostních postupů, chemického skladování a stávajícího systému.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího a dávkovacího systému. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly.

Související produkty
Případové studie
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum