Biologické čištění

Přehled

Přehled

Biologické čištění je nejběžnější metodou pro další čištění odpadních vod při odstraňování vysokého podílu organických látek a nutrientů po mechanickém čištění a je to jeden z největších a nejdražších prvků čistírny odpadních vod.

Proces s aktivovaným kalem, který je nejběžnějším způsobem biologického čištění, využívá růst specifických vločkotvorných bakterií, které přežívají v suspenzi v odpadní vodě. Pro vytvoření optimálních podmínek pro tyto bakterie jsou zapotřebí určitý retenční čas odpadní vody a kalu, aby mohl biologický proces probíhat.

Během biologického čištění obíhají bakterie mezi různými zónami procesu, kde mají zajištěny konkrétní životní podmínky. Různé oblasti využívají aerobní, anoxická a anaerobní podmínky za využití různých biologických procesů pro odstraňování organických látek a nutrientů, například dusíku a fosforu.

Pro cirkulaci odpadní vody mezi těmito zónami udržuje recirkulační čerpadlo Grundfos SRP spolehlivě ohromný průtok při nízké dopravní výšce. K prevenci usazování vloček bakterií nabízí aktivátor proudění AFG od Grundfos optimální, energeticky účinné řešení míchání ve velkých nádržích, kde vytváří celkové proudění s téměř rovnoměrným rozložením rychlostí proudění a potlačením nebezpečí vzniku mrtvých zón.

K provzdušňování odpadní vody během biologického čištění nabízí Grundfos pevné nebo vysouvací systémy rozvaděčů bublinek pro účinný přenos kyslíku. Samonasávací AeroJet je vyrobena z nerezové oceli a je rovněž k dispozici k provzdušňování odpadní vody, přičemž zvládá míchání a provzdušňování.

Když konstrukce nádrže neumožňuje použít aktivátor proudění, jsou k dispozici míchadla AMD a AMG od Grundfos s odolnou konstrukcí z korozivzdorných materiálů, snadnou údržbou a bezproblémovým provozem v náročném prostředí.

Recirkulace kalu ze sekundárního čiření do aerobní nádrže je klíčová část procesu čištění aktivovaným kalem. Lze s ním spolehlivě zacházet s řadami čerpadel Grundfos SE/SL, S a KPL/KWM, které jsou specificky navrženy pro náročné použití a řízení toku, přičemž lze čerpadla nainstalovat jako suchá nebo ponorná. Lze přidat pohony s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE) v závislosti na konkrétní regulační strategii v čistírně odpadních vod.

Grundfos může dodat kompletní systémy dávkovacího čerpadla pro velké i malé objemy založené na různých technologiích. Tato čerpadla lze používat pro úpravu pH v procesní nádrži a dávkování substrátu, například pro zachování procesu odstraňování fosforu a dusíku.

Sekundární čištění

Po biologickém čištění se musí oddělit vyčištěná voda od aktivovaného kalu, který vznikl při sekundárním čištění. Aktivovaný kal je mírně těžší než voda a separace se dosahuje tím, že se vločky kalu nechají gravitačně usadit, čemuž napomáhá konstrukce čiřicí nádrže pro zajištění nízké turbulence a rychlosti proudění.

Řady čerpadel Grundfos SE/SL nebo S s vírovými oběžnými koly zvládají koncentraci sušiny až 5 % pro zpětné čerpání kalu. Lze přidat pohony s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE) v závislosti na konkrétní regulační strategii v čistírně odpadních vod.

Většina usazeného kalu je následně vrácena do procesní nádrže, aby byl znovu použit a množství rovné denní produkci je odčerpáno do procesu zpracování kalu. Recirkulace kalu zajišťuje udržování určitého stáří kalu, které je rozhodující pro jeho schopnost účinně čistit odpadní vodu.

Lze přidávat chemikálie a polyelektrolyty pro iniciaci koagulace a zlepšené usazování kalu. Grundfos dodává kompletní systémy dávkovacích čerpadel pro velké i malé objemy a na základě různých technologií srážení a flokulace a úpravy pH, a také plně automatické systémy řízené PLC pro přípravu a spolehlivé dávkování organických koagulantů a polyelektrolytů.

Grundfos může poskytnout specializované odborné znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu řešení pro vaši procesní nádrž. Simulace pomocí výpočtové fluidní dynamiky (CFD) lze používat pro optimalizaci celkového hydraulického řešení provzdušňování a míchání. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly.

Související produkty
Případové studie
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum