Bionafta

Přehled

Přehled

Bionafta

Řešení Grundfos přizpůsobená na míru podle požadavků zákazníků zvyšují provozní spolehlivost a bezpečnost v celém produkčním závodě bionafty. Naše řada čerpadel pro těžký provoz účinně přepravuje média ze skladovacích nádržích a do různých základních kroků zpracování. Ty mohou zahrnovat transesterifikaci a separaci, promývání a sušení, zpracování glycerinu a opětovné získávání methanolu. Pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou přirozeně k dispozici čerpadla se schválením ATEX.

Případové studie
Reference
Zprávy
Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum