Jste připraveni na EuP?

Registrujte se pro odběr novinek
Využijte příležitost mít aktuální informace o Grundfos novinkách a akcích. Registrujte se a my Vám budeme zasílat náš newsletter.
Najít produkt
Pomocí "Najít produkt" naleznete správný produkt pro vaše potřeby.

Co to je EuP?

Směrnice EuP byla schválena Evropským parlamentem a Radou Evropské Unie 6. července 2005. Název směrnice pochází z anglického "Energy using products“ - produkty spotřebovávající energii. Směrnice stanovuje požadavky na tzv. ecodesign energetických spotřebičů, proto se lze setkat i s názvem "Směrnice o ecodesignu".

Tato legislativa požaduje, aby výrobci zlepšili energetickou účinnost svých výrobků a snížili jejich celkový dopad na životní prostředí. Kromě čerpadel a motorů se vztahuje na kotle, ohřívače vody, počítače, televize a průmyslové výrobky, jako jsou např. transformátory, ventilátory atd. Směrnice v současné době platí pro výrobky, kterých se v rámci EU prodá v počtu více než 200 000 jednotek za rok.

Směrnice se různých energetických spotřebičů dotkne v různých časových obdobích.

Odhaduje se, že do roku 2020 bude díky směrnici ušetřeno 9 miliard EUR a 5 % celkové evropské spotřeby elektřiny.

SMĚRNICE EUP A GRUNDFOS


Grundfos je připraven na požadavky směrnice EuP a již několik let dodává na trh energeticky účinná čerpadla, která vyhovují jejím požadavkům. Oběhová čerpadla Grundfos ALPHA2 a MAGNA vyhovují požadavkům směrnice a budou dále dodávaná na trh po roce 2013 i 2015.

Motory čerpadel Grundfos a frekvenční měniče s technologií GRUNDFOS BLUEFLUX, splňují nebo překračují požadavky směrnice EUP. Motory s technologií GRUNDFOS BLUEFLUX jsou vybavena čerpadla TP, CR, CRI, CRN, NK, NB, HS a další.

Vliv směrnice EuP na čerpadla

Směrnice EuP má vliv na  bezúcpávková oběhová čerpadla. Definuje Index energetické účinnosti (EEI), který zjednodušeně nahrazuje dřívější označování čerpadel energetickými štítky A – G. Výpočet EEI je však mnohem složitější.

Počínaje 1. lednem 2013 musí mít samostatná bezucpávková oběhová čerpadla (s výjimkou těch speciálně navržených pro primární okruhy tepelných solárních systémů a tepelných čerpadel) index energetické účinnosti (EEI) nejvíce 0,27.

Počínaje 1. srpnem 2015 musí mít samostatná bezucpávková oběhová čerpadla, která jsou integrována do výrobků, index energetické účinnosti (EEI) nejvíce 0,23.

Směrnici EuP odpovídají pouze ta nejúčinější čerpadla, která jsou v současné době provozována.
Soulad s požadavky EuP bude součástí prohlášení o shodě (CE). Výrobek, který nenese označení CE, se nesmí v rámci EU prodávat. Požadavky na účinnost čerpadel bude směrnice stále zvyšovat.


Jaký je rozdíl mezi integrovaným a samostatným čerpadlem?

Směrnice EuP obsahuje následující požadavky na oběhová čerpadla, které musí
být splněny, aby bylo možné čerpadlo považovat za integrované. Oběhové čerpadlo
musí být konstruováno tak, aby pracovalo nezávisle na spotřebiči a splnilo alespoň
jednu z následujících charakteristik:

 • Těleso čerpadla je konstruováno tak, aby bylo namontováno a používáno v rámci výrobku
 • Oběhové čerpadlo je konstruováno tak, aby jeho rychlost byla řízena výrobkem
 • Oběhové čerpadlo je konstruováno s bezpečnostními prvky, které nejsou vhodné
  pro samostatný provoz (např.: třídy ISO IP)
 • Oběhové čerpadlo je definováno jako součást ve schválovacím protokolu výrobku
  nebo v označení CE

Grundfos je připraven na požadavky směrnice EuP a již několik let dodává na trh energeticky účinná čerpadla, která vyhovují jejím požadavkům. Oběhová čerpadla Grundfos ALPHA2 a MAGNA vyhovují požadavkům směrnice a budou dále dodávaná na trh po roce 2013 i 2015.

Vliv směrnice EuP na motory čerpadel

Směrnice zavádí novou stupnici účinnosti motorů. Dříve používané označení EFF1 a EFF2 je nahrazeno novou stupnicí začínající na IE1 (nejnižší možná účinnost) a zatím končí na IE3 (nejvyšší účinnost).

Směrnice se týká všech elektromotorů s rozsahem výkonu od 0,75 kW do 375 kW a pro motory vstoupila v účinnost v roce 2011 a postupně zvyšuje požadavky na jejich účinnost.

 • Od roku 2011 všechny motory musí splňovat normu vysoké účinnosti IE2 a všechny motory, které ji nesplní se nesmí uvádět na trh.
 • Od roku 2015 všechny motory s výkonem od 7,5 do 375 kW musí splňovat normu IE3, nebo normu IE2, přičemž ve druhém případě musí být vybaveny pohonem s frekvenčním měničem.
 • Od roku 2017 musí všechny motory s výkonem od 0,75 do 375 kW splňovat normu IE3, nebo normu IE2, přičemž ve druhém případě musí být vybaveny pohonem s frekvenčním měničem.

Motory čerpadel Grundfos a frekvenční měniče s technologií GRUNDFOS BLUEFLUX, splňují nebo překračují požadavky směrnice EUP. Motory s technologií GRUNDFOS BLUEFLUX jsou vybavena čerpadla TP, CR, CRI, CRN, NK, NB, HS a další.

 

Leták s informacemi k EuP

Otázky a odpovědi k EuP

Grundfos BLUEFLUX brožura

Směrnice 2005/32 ES
tzv. směrnice EuP, požadavky na ekodesign energetických spotřebičů

Směrnice 2009/125 ES
tzv. směrnice ErP/EuP, požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

Nařízení 641/2009 ES
požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel
a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích

Nařízení 640/2009 ES
požadavky na ekodesign elektromotorů


Jak byste ohodnotil(a) naše stránky?Další komentář

Email