Optimalizace spotřeby energie

Energy optimisation
Energy optimisation

PROČ OPTIMALIZOVAT SPOTŘEBU ENERGIE?

Energetická optimalizace vašeho čerpacího systému snižuje spotřebu energie a šetří vaše peníze. Z našich praktických zkušeností a znalostí reálných čerpacích systém vyplývá, že kupní cena tvoří jen 5% celkových nákladů na životní cyklus čerpadla, servis a údržbu dalších 10%. Spotřeba energie čerpadla během celé doby životnosti tvoří až 85% vynaložených na životní cyklus čerpadla.

Optimalizace spotřeby energie pomocí inteligentních technologií je základem větší energetické účinnosti.

Naše zkušenosti ukazují, že dvě třetiny dnes instalovaných čerpadel pracují neefektivně. Jsou předimenzovaná nebo regulovaná na jiný provoz než, ke kterému slouží. Výsledkem je, že spotřebují až o 60% energie více než je nutné.

Tuto část energie a vašich nákladů lez ušetřit, pokud dojde k optimalizaci výkonu čerpadla případně náhradě za novější úspornější typ. S použitím dalších inteligentních technologií lze zvýšit spolehlivost celého systému, snížit prostoje a odstávky, monitorovat a předvídat poruchy a změny v systému.

Výměnou neefektivních čerpadel na celém světě, bychom mohli snížit celosvětovou spotřebu elektrické energie o 4% - což odpovídá roční spotřeby energie ve výši 1 miliardy spotřebitelů.

Související témata