Řízení systému

ŘÍZENÍ - INTELIGENTNÍ ZPŮSOB

Control

POPIS

Řídicí systém spojuje aplikace.

Zajišťuje, aby systém produkovat nejlepší kvalitu vody, a to při nejnižších nákladech.

To vede k vytvoření správného tlaku na filtru, takže se systém zpětně proplachuje, pouze pokud je to skutečně nutné.

A nakonec se systém zastaví, pokud je voda v požadované kvalitě.

VÝHODY

  • Všechna čerpadla a snímače komunikují bez problémů
  • Inteligentní posilovací čerpadlo ovládá dávkovací zařízení
  • Snížené náklady na softwarové inženýrství
  • Úspory na chemických látkách
  • Úspory energie

ČERPADLA

CR, CRE, CUE, SMART Digital DDA

Související témata