Sestava čerpadel

SESTAVA ČERPADEL - INTELIGENTNÍ ZPŮSOB

Pump setup

POPIS

Sestava vysokotlakých čerpadel je jádrem tohoto systému a musí být optimalizována v závislosti na aplikaci, pokud jde o výkon, fyzickou velikost, zatížení a pracovní podmínky.

Sestavu čerpadel může představovat jedno čerpadlo, řada paralelně připojených čerpadel, spřažená čerpadla nebo kombinace uvedeného v závislosti na požadavcích zákazníka (viz obrázek).

VÝHODY

  • Speciální systémy pro řízení čerpadel v závislosti na sestavě čerpadel a potřebách zákazníka
  • Kompaktní provedení
  • Vysoký výkon
  • Motor je dimenzován v závislosti na potřebě
  • Synchronní provoz pro vysoký tlak a bodové čištění
  • Ochrana proti přetížení s funkcí běhu při limitním výkonu 
  • Rychlá reakční doba díky řídicímu systému zabudovaného přímo do motoru, aby se zabránilo kolísání tlaku v důsledku změn profilu zatížení
  • Ochrana proti provozu při uzavřených ventilech
  • Signál startu není nutný a systém má funkci automatického zastavení
  • Ochrana proti běhu na suchu při nízkých zatíženích

ČERPADLA

BM, BME, CM, CME, CR, CRE, CUE, HS , NB, NBE, NK, NKE
 

Související témata