Hlavní oběhové čerpadlo systému

HLAVNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO SYSTÉMU - INTELIGENTNÍ ZPŮSOB

Main circulator system

POPIS

Princip regulace udržuje konstantní diferenční tlak na externích přívodech.

Hlavní oběhový systém je vybaven čerpadly s regulací otáček ve spojení se snímačem diferenčního tlaku. Toto čidlo je umístěno na místě v systému, kde musí být zajištěn minimální diferenční tlak. To vede k optimálnímu výkonu v terciálních chladicích smyčkách.

VÝHODY

Při zvýšeném průtoku je nezbytný diferenční tlak dodáván pro vyrovnání tlakových ztrát v potrubí

  • Ve větších chladicích systémech mohou hlavní oběhová čerpadla pracovat při relativně nízkém tlaku, a poté je každý řetězec vyhrazen malým čerpadlům místně
  • Snížení celkové spotřeby energie
  • Každý stroj pracuje s optimální teplotou, což také umožňuje vyrobit jednotlivé stroje nezávisle na celkovém zatížení chladicího systému - nezávisle na komoře k dispozici
  • Automaticky se přizpůsobuje zatížení na terciárních chladicích smyčkách

ČERPADLA

NBE, NKE, TPE

Související témata