Oběhové čerpadlo s chladící jednotkou

OBĚHOVÉ ČERPADLO S CHLADICÍ JEDNOTKOU - INTELIGENTNÍ ZPŮSOB

Circulator with chiller unit

POPIS

Chladiče často pracují s příliš velkým průtokem přes primární stranu.

To znamená, že se spotřebuje příliš mnoho energie na cirkulaci vody, přičemž se využije pouze malá část strany kondenzátoru

Inteligentní řídicí princip Grundfos iSOLUTIONS udržuje konstantní teplotu vypouštěné vody z primární strany výměníku tepla

Proto se na kondenzační straně chladiče udržuje konstantní teplota - což vytváří optimální provozní podmínky

VÝHODY

  • Snížením průtoku prostřednictvím primární strany chladicí jednotky lze využít celou plochu chladicí jednotky, což znamená, že aktivní plocha se blíží k celé délce
  • Spotřeba energie a průtok jsou významně sníženy

ČERPADLA

CR, CRE, CUE, DPI, Hydro MPC, NB, NBE, NK, NKE, RPI, TP, TPE, VFI

Související témata