Kotle a systémy zásobování teplem: Dosažení konzistentní úrovně kvality vody a páry

Je obtížné kontrolovat kvalitu páry ve Vašem kotlovém systému?

Inteligentní čerpadla s proměnnými otáčkami společnosti Grundfos mohou udržovat konstantní hladinu vody ve vašem parním kotli, což napomáhá zlepšit kvalitu páry nebo jen udržet lepší kontrolu páry. Můžete se rozhodnout pro přímé ovládání úrovně a eliminovat oba plnicí ventily a obtokové potrubí.To umožňuje použít menší čerpadla, protože není třeba kompenzovat ztráty tlaku přes plnicí ventil. To vše přispívá ke zjednodušenému, nákladově efektivnímu kotlovému systému.

S Grundfos iSOLUTIONS můžete:

 • zjednodušit kotlový systém
 • dosáhnout trvale přesné hladiny vody bez použití regulačního ventilu
 • použít menší čerpadla
 • snížit náklady (menší čerpadla a méně komponentů)
 • dosáhnout lepší kontroly a kvality páry
 • snížit provozní náklady

Odborně na míru podle Vašich potřeb:

Zvolíte-li Grundfos iSOLUTIONS, naši experti na kotle a systémy zásobování teplem s vámi budou pracovat tak, jak potřebujete a splní všechny požadavky vašeho kotlového systému, instalace napouštění vody a celkových procesů. Získáte jediné kontaktní místo pro projektování, instalaci a údržbu vašeho systému.

 

Seznamte se s expertem na kotle a systémy zásobování teplem - Podívejte se na video

Více technických informací

Je váš kotlový systém příliš složitý?

Kotlový systém navržený s čerpadly s proměnnými otáčkami a přímou úrovní kontroly snižuje počet potřebných komponent. Grundfos iSOLUTIONS dělá některé součásti a potrubí nadbytečnými, neboť čerpadlo se stará o kontrolu místo o ventily. Odstraněním ventilů omezujících průtok, obtoků a směšovacích smyček, můžete snížit spotřebu energie a náklady na údržbu.

Kotlový plnicí systém s čerpadly s proměnnými otáčkami a přímou úrovní kontroly

 • Hladina vody je konstantní.
 • Hladina vody je řízena přímo čerpadly s proměnnými otáčkami bez použití plnicího ventilu.
 • Čerpadla jsou řízena snímačem hladiny 4-20mA umístěném na kotli. Přívod vody je průběžně upravován dle spotřeby páry.
 • Čerpadla běží na plné otáčky při nízké hladině a snižují otáčky při zvýšení hladiny. Nakonec se zastaví na maximální úrovni, takže obtok není nutný.

Systém funguje plynule a je ideální pro všechny typy parních kotlů, velkých i malých. To minimalizuje riziko převaření a přetečení a udržuje hladiny vody konstantní a vysokou kvalitu páry.

 

Výhody Grundfos iSOLUTIONS:

 • Air-cooled top  - vzduchem chlazená komora odděluje ucpávkovou komoru od čerpané kapaliny a vytváří izolační efekt. Není potřeba ochlazovat ucpávku hřídele externí kapalinou.
 • Nízká NPSH - s naddimenzovaným prvním oběžným kolem mohou čerpadla s nízkým NPSH lépe zvládat špatný vstupní tlak a horkou vodu.
 • Dvojitá hřídelová ucpávka - čerpadla s uspořádáním s dvojitou ucpávkou mohou mít komoru mezi oběma ucpávkami hřídele naplněnou tekutinou. Mohou být použita v instalacích s horkou vodou a vakuem.
 • MAGdrive - magnety jsou používány k pohonu hřídele a oběžných kol, odstraňují fyzické spojení mezi čerpadlem a motorem. To neprodyšně uzavírá čerpadlo před úniky.
 • Ložisková příruba - dodatečná příruba s kuličkovým nadrozměrným ložiskem absorbuje axiální síly v obou směrech. Zajišťuje prodloužení životnosti v náročných vstupních podmínkách.

 

Proč právě Grundfos iSOLUTIONS?

Pouze Grundfos nabízí čerpací kompenzační křivku pro konkrétní instalaci, pracuje na odstranění labilní části křivky a udržuje hladinu vody pod neustálou kontrolou. Pokud byste chtěli komunikovat s některými z našich aplikačních expertů o náhradě křivky čerpadla či případných inteligentních řešeních pro váš projekt, buďte v kontaktu níže.

 

 

Dosáhněte výrazných úspor energie s motory MGE třídy IE5

Optimalizujte stávající kotlové napájecí systémy za pomocí nejúčinnějších elektromotorů na světě – využijte výhod otáčkově řízených motorů MGE třídy IE5. Nabízí až 10% úsporu energie a až 25% zkrácení doby návratnosti ve srovnání s řešeními certifikovanými IE3.

Najděte snadno a rychle energeticky nejúspornější čerpadlo pro Váš systém

Výpočet spotřeby energie může být časově náročný, ale nyní můžete snadno najít nejúčinnější čerpadlo během pár kliků.

Grundfos Product Center snadno a rychle vypočítá, porovná a vyhodnotí vhodnost použití konkrétního čerpadla na základě nákladů na životní cyklus.