Bezpečné pít, bezpečné létat s Oxiperm Pro

The right choice for Düsseldorf International Airport
Pitná voda na palubě

Pitná voda na palubě
S až 70.000 cestujících denně a více než 20 miliony cestujících ročně je mezinárodní letiště v
Düsseldorfu třetím největším v Německu. Téměř 20.000 lidí je zaměstnáno, aby letiště běželo
hladce a bezpečně. Pokud jde o bezpečnost na palubě letadla, není nic ponecháno náhodě – včetně
pitné vody na palubě, která je dezinfikována pomocí systému Oxiperm Grundfos Pro. Chcete-li
se dozvědět více o řešení na letišti Düsseldorf, klikněte na další tabulku a dozvíte se více o dezinfekci
vody; klikněte na tabulku 3.

Oxiperm Pro a oxid chloričitý
Systém pro automatickou výrobu oxidu chloričitého Oxiperm má ve srovnání s jinými systémy
řadu výhod. Tyto výhody zahrnují:
•     Oxid chloričitý je schopen zajistit dezinfekci i v nízkých koncentracích
•     Oxid chloričitý je účinný proti biofilmu, ve kterém bakterie mohou růst
•     Oxid cloričitý nemá vedlejší efekty, jako je např. zápach chloru
•     Oxid chloričitý má delší stabilitu ve vodě
•     Oxiperm má integrovaný systém řízení
•     Oxiperm umožňuje přesné dávkování pomocí digitálního dávkovacího čerpadla

Snížené provozní náklady
Další plus systému je eliminace rizika koroze v potrubí a následných nákladů na jejich nahrazení.
Systém Oxiperm produkuje oxid chloričitý pomocí zředěného roztoku chloritanu sodného
(NaClO2, 7,5%) a kyseliny chlorovodíkové (HCl, 9% v objemovém poměru 1:1). Jiné systémy využívají
k výrobě oxidu chloričitého poměr 1:3, kde však hrozí riziko, že zředěná kyselina chlorovodíková
nebude reagovat s oxidem chloričitým, čímž způsobí korozi materiálu potrubí.

 

Doplňování vody

Doplňování vody
Na palubě letadla se pitná voda používá pro výrobu kávy a ohřívání potravin a na toaletách. Na
mezinárodním letišti Düsseldorf jsou 400 až 800l nádrže letadel naplňovány dezinfikovanou vodou
dodanou zvláštními vozidly pro doplňování pitné vody.

 


Pitná voda je vedena přes vodní filtr a systém
odlučovače do elektromagnetického měřiče
vody. Měřič měří průtok a předá 4-20mA signál
systému Oxiperm Grundfos Pro.

Dávkování
Zatímco je vozidlo plněno pitnou vodou, systém Oxiperm Pro dávkuje správné množství oxidu
chloričitého do pitné vody. Systém je vybaven dávkovacím čerpadlem poháněným krokovým motorem,
který zajišťuje dodání přesného množství oxidu chloričitého na základě signálu z vodoměru.
Koncentrace je kontrolována článkem pro měření oxidu chloričitého, který odesílá hodnotu do
dvoukanálového záznamníku. Německé předpisy pro pitnou vodu stanoví, že musí být zaznamenána
koncentrace, ale to není žádný problém pro integrované řešení Oxiperm Pro. Je dokonce možné
definovat mezní hodnoty v řídicím systému, aby se předešlo jakémukoli možnému předávkování.

Balíček
Systém Oxiperm dodávaný společností Grundfos zaručuje, že letiště splňuje všechny normy a
předpisy. Dodávaný systém se skládá z následujících komponentů:
•     2 Oxiperm Pro 5 g ClO2 / h
•     Digitální dávkovací čerpadlo DDI209
•     2 články pro měření oxidu chloričitého Aquacell
•     Výstražné zařízení DIS-G sledující výskyt plynu oxidu chloričitého
•     dvoukanálová zapisovací schopnost
•     Pomoc při spuštění a poprodejní servis Grundfos

Předpisy a normy
Hygienická stanice odebírá měsíčně vzorek vody z vozidel doplňujících vodu pro zajištění, že jsou
plněny všechny normy pitné vody. Na pitnou vodu pro letadla se vztahuje zvláštní soubor norem
známý jako DIN 2001/část 2, jakož i předpisy evropského leteckého průmyslu a v případě mezinárodního
letiště Düsseldorf německé předpisy. A konečně existuje metodický pokyn Mezinárodního
sdružení leteckých dopravců IATA (International Air Transport Association) pro doplňování pitné
vody v letadle, v němž se uvádí, že letadla mohou být plněna pitnou vodou ne dříve než 30 minut
před vzletem.

 

Nezávadná pitná voda

Nezávadná pitná voda

 


Dokonce i do dobře řízených vodních zdrojů
mohou proniknout mikroorganismy, přičemž
bakterie se mohou za správných podmínek
množit v nádržích, potrubí a zařízeních pro manipulaci
s vodou. Úprava vody je proto důležitou
součástí zajištění nezávadné pitné vody.

Obvyklé metody úpravy
Dostupnost nezávadné pitné vody je velmi důležitá, ať už v letadle nebo kdekoli jinde. Pro její zajištění
je k dispozici řada metod úpravy. Přečtěte si o kladech a záporech jednotlivých řešení, která se
obvykle používají. Závěr je jasný – roztok oxidu chloričitého v rámci systému Oxiperm Pro je nejlepší
řešení pro úpravu a dezinfekci vody. Metody úpravy vody obvykle zahrnují:

•     Oxid chloričitý: Oxid chloričitý nereaguje s vodou, ale rozpouští se fyzicky. Zabíjí
mikroorganismy ve vodě pomocí nezvratné oxidační destrukce přenosových bílkovin v živých
buňkách. Působí proti bakteriím a také virům, houbám a řasám. A dále na rozdíl od jiných metod je
účinný při odstraňování biofilmu i při nízkých dávkách.

•     Tepelná úprava: Často se používá v boji proti bakteriím Legionella, které lze nalézt
ve vodních systémech. Voda v systému se zahřeje na více než 70 stupňů Celsia, aby se zbavila bakterií.

•     UV záření: Voda je dezinfikována tím, že na ni působí záření ultrafialových paprsků o
vlnové délce 254 nm. Pro ozařování vody se používá ultrafialová žárovka. Ultrafialové paprsky poškozují
genetickou informaci bakterií, čímž narušují jejich reprodukční systémy.

•     Filtrace: Ultrafiltrace nebo mikrofiltrace využívá membránových systémů pro odfiltrování
bakterií, virů, rozptýlených částic a jiných nežádoucích prvků.

•     Ozón: Ozón je dezinfekční látkou produkovanou průchodem kyslíku elektrickým polem
o vysokém napětí. Po vytvoření musí být ozón použit okamžitě, jelikož se rychle rozpadá. Je také
neselektivní a reaguje nejen s organickými sloučeninami, ale všemi materiály, které mohou být
zoxidované, včetně těsnění a materiálů potrubí.

•     Chlorace: Tři procesy jsou používány, a to dezinfekce plynným chlorem, vytvoření elektrolytického
chloru a dávkování kapalného chlornanu sodného nebo vápenatého. Všechny tři metody
produkují kyselinu chlornou (HCIO), která působí jako aktivní dezinfekční prostředek ve vodě.
Tyto metody jsou však nejsou tak efektivní jako použití oxidu chloričitého.

 

Characteristics of typical disinfection solutions

Charakteristika typických dezinfekčních roztoků


    Facebook Twitter LinkedIn