MAGNA3 - jednička mezi oběhovými čerpadly

magna 3
Nejlepší EEI ve své třídě

Nejlepší EEI ve své třídě

S průměrným indexem energetické účinnosti (EEI) pouhých 0,18 napříč celou řadou je nové oběhové
čerpadlo MAGNA3 nejúčinnější oběhové čerpadlo pro komerční budovy na současném trhu.

Tím je daleko před plánovanou evropskou legislativou EuP, ale také překonává aktuální referenční
hodnotu pro danou technologii, která je 0,20 EEI.

Kombinace nejlepší energetické účinnosti v odvětví a spolehlivosti Grundfos činí z MAGNA3 velmi
atraktivní možnost pro ty, kteří usilují o rychlou návratnost investic a nízké náklady na životní
cyklus.

Kombinace účinnosti a pohodlí je umožněna inteligentním režimem regulace AUTOADAPT, který
je vynálezem Grundfos.

AUTOADAPT průběžně nastavuje křivku proporcionálního tlaku a automaticky nastavuje tu účinnější,
aniž by to mělo negativní dopad na pohodlí. AUTOADAPT vyhovuje až 80% všech instalací a
čerpadlo po instalaci není třeba již nastavovat.

Výchozí nastavení křivky proporcionálního tlaku AUTOADAPT má nastavenou hodnotu 55% maximální
výtlačné výšky čerpadla. V případě, že systém dosáhne maximální křivky, provozní bod bude
sledovat tuto křivku a vytvoří novou křivku proporcionálního tlaku na základě nového provozního
bodu systému. A odtud proces začne znovu.

 

Široká řada pro různé aplikace

Řada a aplikace

Performance Range
Výkonová křivka řady MAGNA3 Přehled řady MAGNA3 – jednoduchá, dvojitá, litinová, nerezová (POZN.: NENALEZENO!)

Díky široké výkonové řadě čerpadla MAGNA3 je
nyní mnohem jednodušší nadimenzovat MAGNA3
pro jakýkoli provozní bod.

MAGNA3 je kompletní řada zahrnující více než 150 jednoduchých a dvojitých oběhových čerpadel
z litiny nebo nerezové oceli. Maximální výtlačná výška byla zvýšena na 18 metrů a průtok až na 70
m3/h. Provozování dvojitých čerpadel na plný výkon vám dává ještě větší výkonovou plochu. Rozšíření
rozsahu umožňuje nastavit čerpadlo MAGNA3 na jakýkoli provozní bod.

Stejně jako jeho předchůdce, čerpadlo MAGNA3 je vhodné pro aplikace vytápění, chlazení a domácí
teplovodní oběhové systémy. Je určeno pro kapaliny do
- 10 °C, díky čemuž je vhodné i pro průmyslové aplikace a systémy geotermální výměny.

Teplota čerpané kapaliny (-10 °C až 110 °C) je nezávislá na okolní teplotě (0 °C až +40 °C), protože
elektronika je nyní chlazená vzduchem.

Vylepšení komponentů

Vylepšení komponentů

 

Extruded view of MAGNA3
Komponenty MAGNA3, jak jsou vyobrazeny v produktové brožuře MAGNA3.

Oběžné kolo MAGNA3, hydraulika čerpadla a motor byly vzájemně optimalizovány pomocí průtokové
analýzy a 3D vývojových nástrojů. Nové oběžné kolo je určeno pro vyšší otáčky a je vyrobeno
z kompozitního materiálu. Lopatky oběžného kola byly také zlepšeny přechodem z předchozí 2D
konstrukce na novou 3D konstrukci se zakřivenými lopatkami.

Rotor s permanentním magnetem zajišťuje nulový prokluz mezi rotorem a elektrickým polem
kompaktního statoru a velmi silný kroutící moment při nízké spotřebě energie.

Nový kompozitní rotor vyztužený uhlíkovými vlákny minimalizuje ztráty energie a přispívá k vyšší
energetické účinnosti.

Vinutí statoru (in-slot) zabraňuje tepelným ztrátám, které by nastaly u čerpadel s nadbytkem mědi
mimo železné jádro.

Grundfosem vyvinuté integrované čidlo diferenciálního tlaku zvyšuje účinnost tím, že poskytuje
velmi přesné odhady průtokových hodnot.

Vzduchové chlazení výkonové elektroniky rozšiřuje teplotní provozní rozsah čerpané kapaliny na
-10 °C až +110 °C.

Více vstupů a výstupů s jedním analogovým vstupem (0-10 V nebo 4-20 mA) (vestavěný zdroj napájení),
dvěma individuálně konfigurovatelnými reléovými výstupy a třemi digitálními vstupy.

Slot CIM modulu umožňuje přímé připojení k bráně BMS bez vnějších komponentů hardwarových
protokolů.

Více o MAGNA3 a jejích součástech naleznete v produktové brožuře, na: http://cz.grundfos.com/
products/find-product/magna3.html

 

Omezení průtoku a měření energie

Omezení průtoku a měření tepelné energie

 

pump, throttling valve, meter
3 ikony z produktové brožury - čerpadlo, škrticí ventil, měřič

Dvě z nových funkcí MAGNA3 pomáhají snížit složitost systému a činí z čerpadla MAGNA3 více než
obyčejné čerpadlo.

Nová funkce FLOWLIMIT a řídicí režim FLOWADAPT (AUTOADAPT s omezením maximálního průtoku)
umožňují nastavit omezení maximálního průtoku pro vaše čerpadlo MAGNA3. To zlepšuje
celkovou energetickou účinnost a eliminuje potřebu vyvažovacích ventilů v systémech, kde se
čerpadlo MAGNA3 používá jako posilovací čerpadlo.

V každém režimu řízení vás funkce FLOWLIMIT ušetří námahy při vyrovnávání nastavené hodnoty -
čerpadlo nikdy nepřekročí maximální průtok, který zadáte.

Čerpadlo MAGNA3 také zahrnuje vestavěný měřič tepelné energie, který sleduje distribuci a spotřebu
systémové tepelné energie za účelem zabránění vzniku nadměrných nákladů v důsledku systémových
nerovnováh. To vám ušetří náklady na instalaci samostatného měřiče energie ve vašem
systému.

Chcete-li využít funkci měření tepelné energie, budete muset přidat externí čidlo pro měření teploty
kapaliny vratného potrubí.

Vestavěný měřič tepelné energie je vynikající nástroj pro optimalizaci systému.

 

Mobilní řízení

Mobilní řízení

 

Overview – iPhone, Android, iPod touch + dongle
Přehled - iPhone, Android, iPod touch + dongle

Stejně jako všechna ostatní elektronická čerpadla Grundfos, čerpadlo MAGNA3 může být sledováno
a ovládáno prostřednictvím aplikace Grundfos GO, která je zdarma ke stažení z internetových
obchodů App Store a Google Play.

Grundfos GO vám poskytuje intuitivní bezdrátové ovládání čerpadla
a plný mobilní přístup k on-line nástrojům Grundfos


Chcete-li plně využít aplikaci, budete potřebovat vhodné mobilní rozhraní (dongle) pro váš iPhone
nebo chytrý telefon s operačním systémem Android. Pokud nemáte v současné době vlastní chytrý
telefon, Grundfos nabízí zařízení Grundfos GO, kompletní řešení iPod Touch.

Grundfos GO vám poskytuje intuitivní bezdrátové ovládání čerpadla a plný mobilní přístup k on-
-line nástrojům Grundfos.

Grundfos GO vám umožňuje pojmenovat jednotlivá čerpadla pro snadnou orientaci. A na pracovištích,
kde je více čerpadel ovládáno pomocí aplikace Grundfos GO, vestavěná funkce wink (blikání)
na displeji čerpadla vám dá vědět, které čerpadlo v současné době s aplikací komunikuje.

Můžete pracovat s aktuálními daty z vašich čerpadel přímo na obrazovce telefonu, včetně provozních
bodů, historických dat, spotřeby energie, rychlosti čerpadla a teploty.

Všechny tyto údaje lze snadno uložit do souborů PDF a odeslat z vašeho telefonu tam, kam potřebujte
(váš email, servisní partner, Grundfos technik, aj.). Zprávy ve formátu PDF mohou být sdíleny
s ostatními, odeslány na jakoukoliv e-mailovou adresu nebo vytisknuty, když se dostanete zpět do
kanceláře.

 


    Facebook Twitter LinkedIn