Grundfos Product Center nahrazuje WebCAPS

08/09/2015

Grundfos Product Center

Po více než jednoročním paralelním provozu popřeje dne 17.9. nový program Grundfos Product Center vše nejlepší k odchodu na zasloužený odpočinek svému předchůdci, aplikaci WebCAPS.

Tato změna se připravuje už nějakou dobu. Grundfos Product Center je modernější a uživatelsky přívětivější nástupce WebCAPS, který byl spuštěn v květnu 2014.

Od tohoto data běží oba tyto programy současně, ale 17. září bude rozhraní WebCAPS vypnuto.
“Oba dva systémy jsme nechali záměrně běžet po určitou dobu současně, abychom umožnili zákazníkům a kolegům snadný přechod z WebCAPS na Grundfos Product Center. Nyní je vše již připraveno na definitivní vypnutí WebCAPS,“ říká Lars Egende, který je odpovědný za provoz Grundfos Product Center.
Je zároveň přesvědčený, že každý, kdo si vyzkoušel práci v Grundfos Product Center, už si na starý systém ani nevzpomene.
“Grundfos Product Center vychází primárně z potřeb našich zákazníků vyplývajících z jejich každodenní práce. To byl také náš cíl, se kterým jsme tento program začali vyvíjet. Výsledkem je intuitivní systém s širokou nabídkou funkcí a již nyní víme, že zákazníci a kolegové jsou s programem Grundfos Product Center v jeho současné podobě velmi spokojeni.“

Odkazy a záložky budou nadále fungovat

Lars Egede zdůrazňuje, že přestože WebCAPS končí, uživatelé budou nadále moci najít to, co hledají.

“Jsme si dobře vědomi toho, že tisíce našich zákazníků, kteří používají naše nástroje každý den, je používají takto již řadu let. Mnoho z nich používá přímé odkazy nebo záložky pro konkrétní funkce, které ke své práci využívají. Tyto odkazy budou nadále fungovat a uživatelé budou přesměrováni na odpovídající nástroje již pod Grundfos Product Center.“
Přesměrování bude fungovat tak, že i když bude mít uživatel ve svém prohlížeči uloženou stále záložku WebCAPS, záložka bude nadále aktivní, ale po spuštění se otevře již Grundfos Product Center. To samé bude platit i pro odkazy v emailech nebo na webové stránky.

Dlouhý přechod

Přechod na nové číslování a vyhledávací systém si nějaký čas vyžádal.
“Pokud je váš systém v každodenní interakci s vašimi zákazníky, je velice důležité, aby vše fungovalo a vyhovovalo jejich potřebám,“ říká Lars Egede a pokračuje dále:
“Kromě toho jsme se museli samozřejmě také vypořádat s počátečními problémy nástroje. Nyní jsme již přesvědčeni, že jsme vše dotáhli do zdárného konce, a nový program Grundfos Product Center už spolehlivě poběží. Proto nyní ukončujeme WebCAPS.“

Osobní uživatelské prostředí

Pro přihlášení do Grundfos Product Center není potřeba registrace. Lars Egede přesto registraci a vytvoření osobního profilu v systému velice doporučuje. Uživateli se tím zpřístupní další funkce jako například přístup k nedávno uloženým datům nebo k celým projektům z úvodní strany programu.
Grundfos samozřejmě počítá s dalším vývojem Grundfos Product Center. Uživatelé se mohou těšit na nové funkce i prohlubování vzájemného propojení systémů Grundfos.

NĚKTERÉ ZDOKONALENÉ FUNKCE PROGRAMU GRUNDFOS PRODUCT CENTER

Více informací naleznete pomocí:

Rychlý výběr - vyhledávání konkrétního čerpadla, jeho velikosti a pokynů k výměně.

Průvodce kapalinami - zadejte informace o čerpané kapalině, její teplotě a koncentraci, program vám pomůže najít vhodné čerpadlo.

Rychlé dimenzování - zadejte požadovaný výtlak a průtok, systém vám vyhledá všechna čerpadla Grundfos, která tyto parametry splňují.

Výsledky na míru - výsledky vyhledávání je možno filtrovat podle nejnižší ceny, spotřeby čerpadla a nákladů na životnost čerpadla.

Rozšířené informace o produktech - program obsahuje databázi CAD schémat, informací k náhradním dílům, servisních sad a instruktážních videí.

Ostatní uživatelské funkce:

Dostupnost - přístup do Grundfos Product Center z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.

Osobní nastavení uživatele - systém ukládá jazykové nastavení uživatele, měnu, vybrané položky a v nedávné historii zobrazené produkty.

Uložené projekty - registrovaní uživatelé mají možnost uložení svých projektů, aby mohli tato data v budoucnu použít. Náhradní díly a sady máte na dosah pouhým kliknutím.

Spusťte Grundfos Product Center