Grundfos Service Success Story v ČR

30/06/2014

Grundfos Service Success Story_ČR

Grundfos Service Success Story ČR

Severomoravská vodárenská, jeden z největších dodavatelů vody v České republice, který zásobuje vodou více jak 1,2 milionu obyvatel Moravskoslezského kraje vsadil při modernizaci čerpací stanice v Ostravě-Hrabyni na profesionální řešení od společnosti Grundfos.

Čerpací stanice byla osazena třemi čerpadly SIGMA L-VA-4/VII-D, která byla v provozu již více než 30 let a jejich provoz byl z hlediska údržby vysoce neefektivní. Dle statistik spotřebované energie vykazoval tento projekt velký potenciál úspor elektrické energie. Na základě technické analýzy bylo v první fázi projektu navrženo použití čerpadel Grundfos řady CR. Po úspěšném uvedení čerpadel do provozu a testovacím provozu byla čerpadla v druhé fázi projektu doplněna o frekvenční měniče Grundfos CUE, které ještě zvýšily efektivitu provozu. Takto navržená čerpací stanice dokáže pružně reagovat na zvýšenou potřebu dodávky vody a pracuje tak vysoce efektivně.

Veškerá měření byla prováděna speciálně vyškolenými techniky pro Pump Audit ze servisních středisek Grundfos Česká republika a Polsko. Uvedení do provozu potom realizoval centrální servis Grundfos Olomouc ve spolupráci s lokálním autorizovaným servisním partnerem.

Díky profesionálnímu řešení na míru od společnosti Grundfos získal zákazník moderní čerpadla s plně elektronickým řízením a uspořil více než 10 tisíc EUR ročně v nákladech na elektrickou energii.