Kalová čerpadla Unilift AP

Obecné

Přehled

Čerpadla Unilift AP a Unilift AP B jsou ponorná odvodňovací čerpadla navržená na dočasnou/přenosnou instalaci, stejně jako na trvalou, volně stojící instalaci. Tato jednostupňová čerpadla jsou vyrobena především z korozivzdorné oceli. Všechny typy jdou k dispozici buď v jednofázové nebo třífázové verzi a pro napájecí napětí 50 nebo 60 Hz.

Číslo typového označení, např. AP12, udává velikost částic (např. 12 mm), které dokážou projít čerpadlem (tzv. průchodnost čerpadla).

Všechna čerpadla Unilift AP a AP B jsou vybavená zástrčkou na připojení do hlavního vedení.

Unilift AP je jednostupňové čerpadlo buď s polootevřeným oběžným kolem (AP12) nebo s vírovým oběžným kolem Vortex (AP35 a AP50).  Síto na spodní části brání částicím o větší velikosti, než na kterou je čerpadlo určené, aby se dostaly do čerpadla. Síto je připevněné na těleso čerpadla. Všechna čerpadla Unilift AP lze dodat s nebo bez plovákového spínače pro automatický nebo ruční provoz. Čerpadla, která mají v typovém označení uvedené "A", jsou vybavená plovákovým spínačem. Třífázové verze mají k plovákovému spínači připojený přídavný startér. Výtlak je umístněn na vrchní straně čerpadla a k dispozici jsou typy Rp 1 1/2 až Rp 2.

Na výtlak je možné namontovat přídavný zpětný klapkový ventil, který zabrání zpětnému toku.

Čerpadla Unilift AP B jsou jednostupňová čerpadla (AP35B, AP50B) s vírovým oběžným kolem. Všechna čerpadla Unilift AP B jsou vyrobená z korozivzdorné oceli se základovou deskou z kompozitního materiálu. Řada Unilift AP B je navržená pro ponorný provoz, buď volně stojící na základové desce, nebo nainstalovaná pomocí automatické spojky. Vtok čerpadla je navržený tak, aby bránil velkým částicím dostat se do čerpadla. Základová deska je připnutá čtyřmi svěrkami schovanými pod prstencem z kompozitního materiálu na horní straně tělesa čerpadla. Prstenec zabraňuje, aby se na svěrkách držela špína. Všechna čerpadla Unilift AP B lze dodat s nebo bez plovákového spínače pro automatický nebo ruční provoz. Čerpadla, která mají v typovém označení uvedené "A", jsou vybavená plovákovým spínačem. Výtlak je umístněn na boční straně čerpadla a je typu R 2.

Aplikace

 • Voda a dešťová voda v zahradnictví
 • Voda z řek a jezer
 • Dešťová voda, drenážní voda a voda ze záplav
 • Voda pro napouštění/vypouštění nádrží, rybníků, cisteren a pod.
 • Čerpání odpadní vody ze sprch, praček a kuch. dřezů umístěných pod úrovní kanalizace
 • Voda v bazénech
 • Drenážní vody z příkopů
 • Podzemní vody (snižování)
 • Tekutý odpad z domácností ze septiků a soustav na čištění nečistot
 • Kapaliny obsahujících vláknité složky z průmyslových provozoven, prádelen atd.
 • Čerpání průsakových vod z viaduktů, podjezdů, podchodů atd.
 • Drenážní vody z ostřikových systémů v garážích

Charakteristické znaky a výhody

Unilift AP je čerpadlo vhodné na trvalou nebo dočasnou volně stojící instalaci. Většina dílů je vyrobených z korozivzdorné oceli. Kabel připojený pomocí zástrčky. K dispozici v automatické a ruční verzi. Jednofázové verze mají zabudovaný termospínač.

Výhody

 • Snadná instalace
 • Minimální nároky na údržbu a servis
 • Spolehlivost
Brožury

Brožury

 

Produkty pro odpadní vody

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Leták Unilift AP

vydáno 2014


Reference
Kontakt
Obchodní kancelář

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum