Oběhové čerpadlo MAGNA1

Obecné

Přehled

Oběhová čerpadla MAGNA1 jsou určena k cirkulaci kapalin v otopných soustavách s proměnným průtokem, soustavách cirkulace teplé vody, klimatizačních a chladicích soustavách u nichž je žádoucí optimalizovat nastavení provozního bodu čerpadla, čím se sníží náklady na energii. K zajištění správného provozu je důležité, aby se dimenze dané soustavy kryly s výkonovými parametry čerpadla. Čerpadlo MAGNA1 je možné také použít v systémech zemních tepelných čerpadel a solárních otopných systémech.

V mnoha soustavách přinese instalace oběhového čerpadla MAGNA1 značně nižší spotřebu energie, snížení provozní hlučnosti termostatických ventilů radiátorů a podobných armatur a celkové zlepšení řízení soustavy. Požadovanou dopravní výšku lze nastavit na ovládacím panelu.

Inovovaná řada čerpadel MAGNA1, která byla uvedena na trh v červnu 2018, je vybavena funkcemi, které umožňující začlenění čerpadla MAGNA1 do nadřazených řídících systémů

Záměnná tabulka mezi původní řadou Magna1 a inovovanou řadou MAGNA1 uvednou na trh v 06/2018 je ke stažení zde.

Charakteristické vlastnosti

 • Řízení na proporcionální tlak.
 • Řízení na konstantní tlak.
 • Zatížení s konstantní křivkou/konstanrními otáčkami.
 • Externí poruchové hlášení (model C, uveden na trh 06/2018)
 • Funkce start/stop (model C, uveden na trh 06/2018)
 • Automatické spuštění záložní hlavy u zdvojených čerpadel
 • Možnost komunikace s aplikací Grundfos GO
 • Není nutná žádná externí motorová ochrana.
 • Izolační kryty dodávané s jednoduchými čerpadly pro topné systémy.
 • Široký rozsah teplot v případě, kdy jsou teplota tekutiny a okolní teplota na sobě nezávislé.

Výhody

 • Jednoduchá instalace.
 • Nízká spotřeba energie. Všechna čerpadla MAGNA1 jsou v souladu s požadavky Směrnice EuP pro rok 2013 a 2015.
 • Osm osvětlených políček pro indikaci nastavení čerpadla.
 • Nízká hlučnost.
 • Žádná údržba a dlouhá životnost.
 • Kompletní řada je k dispozici pro maximální tlak systému 16 bar
  (PN 16).

Výhody

 • Jednoduchá instalace
 • Tichý chod
 • Dlouhá životnost
Brožury

Brožury

 

záměnná tabulka Magna1

Záměnná tabulka v XLS

Záměnná tabulka mezi původní řadou MAGNA1 a inovovanou řadou MAGNA1, která byla uvedena na trh v červnu 2018. Platnost od 06/2018.


Montážní a provozní návod

Technická data a vlastnosti (PDF)

Provozní a montážní návod, který obsahuje i popis základních vlastností a funkcí čerpadel MAGNA1. Platný od 06/2018

Stáhnout PDF

Montážní a provozní návod


Magna1 PDF

Magna1 prezentace (PDF)

Magna1 vs. Magna3, vydáno v roce 2014


Leták Magna1

vydáno 2014


Kontakt
Obchodní zastoupení

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)