Oběhové čerpadlo ALPHA3

Obecné

Přehled

ALPHA3 - snadné hydronické vyvážení

ALPHA3 je nejnovější oběhové čerpadlo určené pro otopné soustavy rodinných domů. Nabízí vyhlášenou kvalitu Grundfos, snadnou instalaci, prvotřídní energetickou účinnost a spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách. K dokonalému využití čerpadla ALPHA3 však potřebují instalatéři další dva důležité prvky - snímací modul ALPHA Reader a aplikaci Grundfos GO Balance. Tento moderní systém ALPHA3 umožní instalatérům dokončit hydronickévyvážení rychle a přesně.

ALPHA READER

ALPHA Reader je malé zařízení, které se upevní na přední stranu čerpadla ALPHA3. V průběhu vyvážení snímá optický signál na čerpadle a prostřednictvím Bluetooth komunikuje s aplikací Grundfos GO Balance.
Jakmile je hydronické vyvážení dokončeno, je možné ALPHA Reader jednoduše
sejmout a použít při další instalaci.

APLIKACE GRUNDFOS GO BALANCE

Aplikaci Grundfos GO Balance můžete stáhnout z App Store nebo Google Play. Aplikace vyhodnocuje přes Bluetooth signál z modulu ALPHA Reader a provede Vás čtyřmi jednoduchými kroky hydronického vyvážení otopné soustavy.

SNADNÉ A RYCHLÉ VYVÁŽENÍ

S čerpadlem ALPHA3, snímacím modulem ALPHA Reader a aplikací Grundfos GO Balance provede instalatér vyvážení snadno a rychle, aniž by to mělo negativní vliv na provoz či účinnost čerpadla.

Hydronické vyvážení s ALPHA3 a ALPHA Reader využijete u:

- dvoutrubkových otopných soustav

Čerpadlo GRUNDFOS ALPHA3 je vhodné pro:

- soustavy s konstantním či proměnným průtokem

- jednotrubkové otopné soustavy

- dvoutrubkové otopné soustavy

- soustavy s cirkulací teplé vody pro rodinné domy

- soustavy podlahového vytápění

- soustavy s nočním redukovaným provozem

Vlastnosti a výhody

- Hydronické vyvážení

- Žádná blokace rotoru

- Nejúčinnější čerpadlo ve své třídě

Výhody hydronického vyvážení:

- úspora nákladů na vytápění 7-20 %*

- nižší teplota vratné vody v otopném systému

- tišší provoz otopného systému

Výhody

  • Nejlepší energetická účinnost ve své třídě
  • Snižuje hlučnost otopného systému
  • Nízké účty za elektrickou energii
Brožury

Brožury

 

SYSTÉM HYDRONICKÉHO VYVÁŽENÍ ALPHA3

SYSTÉM HYDRONICKÉHO VYVÁŽENÍ ALPHA3

Přečtěte si více v naší brožuře o systému ALPHA3, dozvíte se více o výhodách pro Vás i vaše zákazníky.


ALPHA3

ALPHA3

Stáhněte se leták o našem nejnovějším oběhovém čerpadle ALPHA3.


FAQ

Často kladené dotazy k systému ALPHA3

Často kladené otázky k systému ALPHA3

Je možné získat dotace na výměnu starého čerpadla a na hydronické vyvážení?

Podmínky upravuje místní legislativa. V Německu existuje možnost získat dotaci na stavbu či renovaci. V plánu je hlasování

německého parlamentu o celkové výměně oběhového systému.

Bude odhad tepelného zatížení GO Balance platit po roce 2016 (VdZ Verfahren A: specifické teplotní zatížení/ Verfahren B: DIN EN 12831)?  Plánujete aplikaci rozšířit, aby odpovídala standardům normy DIN EN 12831?


V současné době toto rozšíření neplánujeme. Nadále však budeme sledovat směr, kterým se bude ubírat německá legislativa v roce
2016.


Je hydronické vyvážení GO Balance všeobecně uznávaným procesem? (např. KfW)?

V Německu ano, GO Balance dokonce přesahuje požadavky KfW.

Jak dlouho mohu používat ALPHA Reader poté, co se změní LED indikátor ze zelené na červenou, než je třeba vyměnit baterii?

To záleží na typu baterie a na teplotě. Pokud je baterie vybitá a ALPHA Reader se vypne, jednoduše baterii vyměňte a pokračujte ve vyvažování. O svá data nepřijdete.


Mohu GO Balance použít také v soustavách se zabudovaným čerpadlem, například při výměně čerpadla v kotli?

V zásadě je to možné. U běžných kotlů však bývá čerpadlo vestavěné a bude velice obtížné, v některých případech až nemožné, zajistit radiový přenos dat přes (kovový) kryt kotle.

Jakým způsobem se vypočítá výkon otopné soustavy?

Výkon se spočítá na základě pracovního záznamu průměrného modelu, který popisuje přenos tepelného výkonu v otopném tělese v závislosti na vstupní teplotě, průtoku a jmenovitém výkonu. Vstupní teplota je uživatelem zadána do aplikace, stejně tak jmenovitý výkon je výsledkem volby otopného tělesa prostřednictvím aplikace. Hodnotu průtoku změří čerpadlo.


Co znamená parametr delta T?

Parametr delta T v radiátorech odpovídá teplotnímu rozdílu mezi přívodním a vratným potrubím. Teplota vratné vody se odvíjí od teploty v místnosti a průtoku v otopné soustavě. Její hodnota se vypočítá na základě vstupních hodnot vložených do aplikace. Vypočítaný parametr tedy udává přibližnou hodnotu teploty otopné soustavy v závislosti na podmínkách dané domácnosti a
používá se k výběru vhodných otopných těles.


K čemu slouží měření nulového průtoku?

Měření nulového průtoku je nezbytné, pokud se jedná o soustavu s kotlovým okruhem. V případě že ano, aplikace změří jeho průtok.

K čemu slouží měření základního průtoku?

Vnitřní hydraulický odpor otopného zdroje (kotel, tepelné čerpadlo apod.) má často nezanedbatelnou velikost a je potřeba ho při výpočtu tlaku čerpadla zohlednit. K výpočtu vnitřního hydraulického odporu používá aplikace právě hodnotu základního průtoku, který se zjistí tak, že se naplno otevřou dva termostatické ventily s největším průtokem.


 Co dělat v případě, že máte dvě otopná tělesa ale jen jeden termostatický ventil?

Při zadávání vstupních hodnot do aplikace považujte obě otopná tělesa za JEDNO dlouhé těleso. Důvodem tohoto řešení je fakt, že voda proudící ventilem ovlivňuje obě otopná tělesa. Proto by nastavení průtoku v průběhu vyvážení mělo být upraveno v závislosti na množství tepla, které se uvolňuje z obou těles.

Co dělat v případě, že je v místnosti více otopných těles a termostatických ventilů?
(Označený termostatický ventil by měl být nahrazen topnou spirálou, topným tělesem či podobným prvkem)

Aplikace podporuje více otopných těles s ventily v jedné místnosti. Aplikace v tomto případě rozdělí tepelný výkon potřebný pro vytápění místnosti mezijednotlivá tělesa, a to v závislosti na jejich velikosti. Velká otopná tělesa dodají více tepelné energie ve srovnání s menšími tělesy.

S jakou přesností lze určit konečný průtok?

Mnoho typů systému s termostatickými vyvažovacími ventily neumožní nastavení zcela přesné hodnoty konečného průtoku. Naštěstí není třeba nastavit přesnou hodnotu. Je-li průtok ventilu ve vymezeném zeleném poli, bude otopná soustava pracovat tak, jak bylo zamýšleno.


Porovnání s dalšími aplikacemi hydronického vyvážení.

Velkou výhodou aplikace GO Balance v porovnání s tradičními metodami vyvážení je, že ke svým výpočtům využívá naměřené parametry otopné soustavy, čímž snižuje nepřesnosti výpočtů.

Je možné provést vyvážení s oběhovým čerpadlem ALPHA3 při nižších otáčkách na stupni II?

Pro správné vyvážení je třeba, aby oběhové čerpadlo pracovalo při otáčkách III. Důvodem je, že aplikace snímá průtok a tlak z oběhového čerpadla ALPHA3 a data získaná při otáčkách III jsou výrazně přesnější.


Mohu aplikaci GO Balance použít s jednotrubkovou otopnou soustavou?

Aplikace GO Balance je navržena pro dvoutrubkové otopné soustavy, ve kterých otopné prvky jsou radiátory. Aplikaci proto nelze použít pro jednotrubkovou otopnou soustavu.

Jaké jsou výhody použití aplikace GO Balance v porovnání s termostatickými vyvažovacími ventily, jako jsou například Heimeier Eclipse?

Termostatické vyvažovací ventily zaručí, že průtok v konkrétní otopné soustavě odpovídá hodnotě, která byla předem nastavena. S termostatickými vyvažovacími ventily není třeba používat aplikaci GO Balance. Nicméně můžete pomocí této aplikace vypočítat požadované hodnoty průtoku pro termostatické ventily. Jedinou nevýhodou termostatických  vyvažovacích ventilů je, že vyžadují
poměrně velký rozdíl v tlaku.


Mohu použít aplikaci GO Balance i v případě, že mám nainstalované termostatické vyvažovací ventily, jako jsou například Heimeier Eclipse?

Maximální povolený průtok v otopné soustavě se nastavuje přímo za použití termostatických ventilů. Pro tyto ventily lze pomocí aplikace vypočítat nastavené hodnoty průtoku. Nicméně funkce hydronického vyvážení není navržena pro tento typ ventilů, a proto nemůže být v tomto otopném sytému použita.


Mohu použít aplikaci GO Balance s Tichelmannovým systémem?

Tichelmannův systém je speciální typ dvoutrubkové otopné soustavy. Aplikace GO Balance byla navržena pro práci s radiátory v dvoutrubkové otopné soustavě, proto ji lze velice dobře použít také  pro Tichelmannovo zapojení otopné soustavy.


Mohu aplikaci GO Balance použít v soustavách bez předem nastavitelných a zpětných ventilů?

Otopnou soustavu samozřejmě nelze vyvážit bez použití vyvažovacích ventilů. Použitím aplikace GO Balance je nicméně možné vypočítat, na které otopné těleso by měl být termostatický vyvažovací ventil nainstalován, aby bylo dosaženo hydronicky vyváženého systému.

Je možné použít aplikaci GO Balance u reléového ventilu? Co musím vzít v úvahu?

Automatické obtokové ventily se obvykle otevřou se zvýšením tlaku. Aplikace není navržena pro práci s automatickými obtokovými ventily. Proto v průběhu vyvažování doporučujeme termostatický vyvažovací ventil uzavřít, nebo nastavit do polohy s nejvyšším možným otevíracím tlakem. Mějte na paměti, že uzavíráním automatického obtokového ventilu riskujete přehřátí kotle,proto je nezbytné kotel před zahájením vyvažování vypnout.

Z jakého důvodu není třeba zadávat teplotu vratné vody do aplikace GO Balance pro výpočet delty T?

Teplota vratné vody závisí na počáteční teplotě vody, teplotě v místnosti a na průtoku v otopné soustavě. Tyto parametry využívá aplikace k výpočtu aktuální teploty vratné vody, která proudí otopnou soustavou. Ze zjištěné teploty vratné vody a počáteční teploty vypočítá aplikace hodnotu delta T. Použitím skutečné teploty vratné vody ve výpočtu se zajistí, že výsledkem je reálná hodnotu parametru delta T, kterou lze získat danou konfigurací soustavy.

Používám radiátor typu 4 / "neznámý radiátor" (ostatní) a potřebuji zadat výkon radiátoru. Mám zadávat Standardní výkon radiátoru (75/65/20) nebo výkon radiátoru podle skutečné teploty vody v soustavě?

Použijte jmenovitý výkon radiátoru při provozu za podmínek 50/20, tj. s průměrnou teplotou radiátoru 50°C na pokojovou teplotou. Běžně jsou v technických specifikacích uváděny hodnoty 75/65/20” nebo “80/60/20” . Hodnoty uvádějte v jednotkách soustavy SI  [W].


Z jakého důvodu musím kalibrovat hodnotu nulového průtoku? Mám-li zavřené všechny ventily, průtok je nulový.

Měření nulového průtoku je nezbytné, pokud se jedná o soustavu s kotlovým okruhem. V případě že ano, aplikace změří jeho průtok.

Jaká data jsou potřebná pro výpočet jmenovitého výkonu různých typů otopných těles?

Data nezbytná pro výpočet jmenovitého výkonu otopného tělesa, jako jsou jeho délka a výška, naleznete v technických specifikacích poskytnutých výrobcem. Týká se pouze otopných těles, která splňují standardy normy EN 442-1.


Ztratím-li na mobilním telefonu v průběhu hydronického vyvažování Bluetooth signál, stačí se pouze vrátit do oblasti se signálem a pokračovat v procesu vyvažování?

Ano. Umístěte mobilní telefon do místa se signálem a poté pokračujte ve vyvažování ventilu. Stačí si na telefonu zapnout zvuk a zvukový signál vás navede procesem vyvažování. Čím vyšší je tón, tím blíže jste k nastavení požadovaného průtoku pro konkrétní ventil. Jakmile uslyšíte opakované pípnutí, dosáhli jste požadovaného průtoku ve stanovených mezích správného vyvážení.


Můžete vysvětlit princip výpočtu doporučeného průtoku pomocí aplikace GO Balance?

Výpočet doporučeného průtoku je založen na předpokládané spotřebě elektrické energie v místnosti (W/m2) a na rozloze místnosti (m2). Seřízením průtoku s ohledem na počáteční teplotu se dosáhne výkonu otopného tělesa, který se shoduje s tepelným výkon potřebným pro vytápění místnosti. Na závěr se navrhovaná teplota přepočítá na tlak, kterého čerpadlo dosáhne při otáčkách III. Jakmile jsou ventily hydronicky vyváženy, přepněte oběhové čerpadlo do polohy AutoAdapt, která upraví tlak čerpadla tak, aby bylo dosaženo požadovaného průtoku v celé otopné soustavě.   


Proč není vypočítaný skutečný průtok (po ukončení hydronického vyvážení a přepnutí čerpadla do normálního režimu jako AUTOADAPT) součástí závěrečné zprávy?

Termostatický ventil průběžně upravuje skutečný průtok tak, aby bylo v místnosti dosaženo požadované teploty. Průtok upravovaný v průběhu hydronického vyvážení je maximální možný průtok v otopné soustavě, kterého se dosáhne jen ve výjimečných případech. Proto není nutné zobrazovat skutečný průtok v závěrečné zprávě.

Je možné použít ALPHA Reader i s jinými oběhovými čerpadly než ALPHA3?

V současné době to možné není, ALPHA3 je jediné čerpadlo, které umožňuje načítání dat.

Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Jak koupit

Jak koupit

V této sekci vás navedeme na stránku místní společnosti

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)