ECADEMY

Kvíz

Tento kvíz zjišťuje, jaké znalosti máte po skončení tématu.

Ve kterém ohledu je nové čerpadlo UPS2 téměř totožné se starým UPS?