Servisní smlouva

Přehled

Přehled

Pokryté potřeby Vašich čerpadlových instalací

Nechejte své úkoly ohledně servisu, údržby a systémových analýz na zkušených
profesionálech společnosti Grundfos.

Výhody

  • Optimalizovaný a spolehlivý provoz čerpadel
  • Snížené provozní náklady
  • Minimální administrativa týkající se servisu a údržby čerpadlových instalací
  • Prevence prostojů a rychlá reakce společnosti Grundfos v případě zvýšených potřeb
  • Předpověditelné servisní náklady a náklady na údržbu
  • Zvýšená životnost systému

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Dodávka
První kontakt

Počáteční kontakt

SCHŮZKA S KONZULTANTEM

Předem ohodnotíme Váš provoz pro stanovení pro Vás optimální servisní smlouvy, definování očekávání a stanovení dalších kroků.

Diagnoza

Diagnóza

KONTROLA V ZÁVODU

Provedeme komplexní kontrolu Vašeho čerpadlového systému pro definování oblastí vyžadujících další šetření nebo optimalizaci před vypracováním Servisní smlouvy.Návrh

Návrh

DIAGNOSTIKA

Vysvětlíme výhody různých typů smluv, pokud je pro Vás vhodná víc než jedna. Získáte cenovou kalkulaci a návrh smlouvy.

Plnění

Plnění, vyplnění

DOPORUČENÍ

Získáte zprávu a servisní smlouvu, konečnou cenovou kalkulaci a doporučení pro zlepšení v tištěné podobě.

Hodnocení

Posouzení, ohodnocení

VÝSLEDEK

  • Zajistíme, že vše dohodnuté bude obsahovat náš systém řízení servisu.
  • Optimální výkon.
Další

Následné sledování (follow-up)

POZNATKY

Stále pokračujeme v poskytování služeb za účelem zabezpečení optimálních servisních dodávek a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Případy

Případy

Související produkty

Související produkty

Kontakt

Contact us

Pro vyhledání svého nejbližšího servisního střediska zvolte zemi