Audit čerpadla

Přehled

Přehled

Přehled potenciálních úspor energie

Audit čerpadla je diagnostický nástroj vyvinutý společností Grundfos pro identifikaci nadměrné spotřeby elektrické energie u jakéhokoli čerpacího systému. Naše zkušenosti s audity čerpadel ukazuje, že 30-50 % energie, kterou spotřebuje čerpadlo, by mohlo být ušetřeno, což představuje výrazný potenciál pro úspory ve Vašich instalacích a i trochu úlevy pro životní prostředí.

Audit čerpadel provádějí specialisté společnosti Grundfos na základě měření. Zaměřuje se na množství materiálu, které čerpadlo zpracuje, a kolísání průtoku během poměrně krátkého a dobře definovaného období. Specialisté společnosti Grundfos nastaví různé měřicí zařízení pro měření a záznam těchto indikátorů:

  • Počitatelné hodnoty jako např. průtok a spotřeba energie
  • Analogové hodnoty jako např. tlak, teplota, hladina vody
  • Nahodilé hodnoty např. spuštění/vypnutí čerpadla, otevření/zavření ventilu

Audit zhodnotí celkovou účinnost Vašeho čerpadla a navrhne změny, které je třeba provést pro zlepšení účinnosti. Návrhy jsou podložené výpočty úspor, kterých byste mohli dosáhnout, snížení emisí CO2 a doby návratnosti jakékoli investice.

Výhody

  • Výrazné úspory provozních nákladů
  • Výrazné snížení instalační uhlíkové stopy

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Dodávka
První kontakt

Počáteční kontakt

SCHŮZKA S KONZULTANTEM

Předem vyhodnotíme Váš závod prostřednictvím diskuze o potřebných informacích o Vašem závodu nebo Energetické kontrole.

Diagnoza

Diagnóza

KONTROLA V ZÁVODU

Zkontrolujeme Vám provozy a vypracujeme seznam výkonových údajů a instalovaných čerpadel, čímž určíme oblasti, na které je třeba se zaměřit.

Návrh

Návrh

DIAGNOSTIKA

Audit čerpadla se provádí na základě výstupních údajů, ze kterých se získá výkonový profil pro auditované čerpadlo (čerpadla).

Plnění

Plnění, vyplnění

DOPORUČENÍ

Obdržíte zprávu v tištěné podobě, která bude obsahovat všechny detaily o výsledcích auditu a doporučení.

Hodnocení

Posouzení, ohodnocení

VÝSLEDEK

  • Můžete si zvolit optimální řešení čerpadel pro svůj systém.
  • Optimální výkon
  • Úspory energie a nákladů
Další

Následné sledování (follow-up)

POZNATKY

Stále pokračujeme v poskytování služeb za účelem zabezpečení optimálních servisních dodávek a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Případy

Případy

Související produkty

Související produkty

Kontakt

Contact us

Pro vyhledání svého nejbližšího servisního střediska zvolte zemi