Nastavení čerpadla

Přehled

Přehled

Spolehlivé výkonové údaje o průtoku

Jakýkoliv typ zařízení je nutné pravidelně kontrolovat a nastavit za účelem zajištění, že vyhovují specifikacím a nezpůsobují ztrátu peněz. Ani čerpadla nejsou výjimkou. U Nastavení čerpadla Grundfos jsou všechna Vaše čerpadla podrobena analýze v souladu se specifickým kontrolním seznamem, kterou vykoná zkušený personál s příslušným systémem a znalostí o aplikaci.

Analýza stanoví, zda jsou třeba nějaká nastavení, což Vám zajistí úplný přehled o tom, jak by měla být čerpadla správně nastavená přesně pro Vaše použití. Pokud jsou třeba nastavení, personál firmy Grundfos spolu s Vámi provede nastavení tak, aby byl zajištěn optimální výkon systému.

Nastavení čerpadla je rychlý způsob optimalizace a zlepšení Vaší instalace a tato optimalizace přinese reálné finanční výhody. Optimalizovaná čerpadla:

 • šetří energii
 • vydrží déle
 • mají nižší náklady na provoz a údržbu
 • pracují na maximální výkon

Nastavení čerpadla umožní dosáhnout výkonové cíle nastavené pro Váš systém a přinese ještě trošku výkonu navíc.

Výhody

 • Úspory energie u optimalizovaných čerpadel nebo nastavení čerpadel
  • Optimální provoz, který neutrácí peníze

      Facebook Twitter LinkedIn
  Dodávka
  První kontakt

  Počáteční kontakt

  SCHŮZKA S KONZULTANTEM

  Projednání potřebných informací z provozu nám poskytne náhled do oblastí, které by nemusely být optimální, a definování dalších kroků.

  Diagnoza

  Diagnóza

  KONTROLA V ZÁVODU

  Zkontrolujeme Vám provozy a vypracujeme seznam výkonových údajů a instalovaných čerpadel, čímž určíme oblasti, na které je třeba se zaměřit.

  Návrh

  Návrh

  Na základě první kontroly a předběžného sběru údajů připravíme cenovou kalkulaci.

  Plnění

  Plnění, vyplnění

  AKCE

  Na základě předchozí dohody se provede nastavení čerpadla. Obdržíte zprávu, která zdůrazní všechny pokryté oblasti a uvede doporučení.

  Hodnocení

  Posouzení, ohodnocení

  VÝSLEDEK

  • Obdržíte Zprávu o nastavení čerpadla.
  • Čerpadlo běží bezchybně.
  Další

  Následné sledování (follow-up)

  POZNATKY

  Stále pokračujeme v poskytování služeb za účelem zabezpečení optimálních servisních dodávek a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

  Případy

  Případy

  Související produkty

  Související produkty

  Kontakt

  Contact us

  Pro vyhledání svého nejbližšího servisního střediska zvolte zemi