Oprava přímo v závodu

Přehled

Přehled

Rychlé opravy, minimální prostoje

Čerpadla, stejně jako cokoli jiného, sotva kdy zastaví ve vhodnou dobu, a pokud anio, je často kladen velký důraz na to, aby byla opět co nejrychleji v provozu. Místo odeslání Vašeho čerpadla na opravu do servisního střediska můžete zavolat personálu firmy Grundfos, aby provedl opravu u Vás v závodu, což Vám přinese rychlé opětovné spuštěnie Vašeho provozu. Opravy v závodu Vám přinesou o trochu vyšší rychlost při řešení prostojů čerpadla a je možné je uskutečnit ve třech variantách:

  • Standardní oprava
  • Oprava mimo provozní hodiny
  • Oprava kdykoli (24/7)

Celá oprava probíhá podle specifikací Grundfos s použitím originálních náhradních dílů, čímž se zajistí další platnost záruční doby a Vy získáte přesný přehled o nákladech na opravu.

Rychlá a efektivní oprava představuje minimalizovaný prostoj, který sníží přerušení provozu a tím i náklady na minimum. A protože nemusíte mrhat časem a zdroji na demontáž a opětovnou montáž zařízení, aby se odeslaly komponenty na opravu, můžete se zaměřit na důležitější činnosti.

Pokud pro Vás nepřipadá prostoj v důsledku opravy v úvahu, je Grundfos stále k dispozici, aby Vám pomohl.

Výhody

  • Minimalizovaný prostoj a výdaje
  • Záruka na výrobek stále platí
  • Nemusíte demontovat a znovu montovat zařízení
  • Jasný přehled o nákladech na opravy


    Facebook Twitter LinkedIn
Dodávka
První kontakt

Počáteční kontakt

KONTAKTUJTE GRUNDFOS

Nabízíme standardní opravu, opravu mimo provozní dobu a opravu kdykoli (24/7), a k tomu jasný přehled o nákladech a době na opravu.

Diagnoza

Diagnóza

KONTROLA V ZÁVODU

Provedeme komplexní kontrolu a určíme, které opravy jsou třeba. Získáte podrobný přehled.

Návrh

Návrh

DOPORUČENÍ

Dostanete cenovou kalkulaci s doporučeními, cenami a průměrnou dobou opravy. Urgentní případy mají vždy přednost.

Plnění

Plnění, vyplnění

AKCE

Opravy podle smlouvy. Budete informováni o jakýchkoli zpoždění a dostanete komplexní zprávu o provedené práci a doporučaních.

Hodnocení

Posouzení, ohodnocení

VÝSLEDEK

  • Čerpadlo je opraveno a funguje, jak má.
  • Minimální prostoje.
Další

Následné sledování (follow-up)

POZNATKY

Stále pokračujeme v poskytování služeb za účelem zabezpečení optimálních servisních dodávek a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Případy

Případy

Související produkty

Související produkty

Kontakt

Contact us

Pro vyhledání svého nejbližšího servisního střediska zvolte zemi