Čištění odpadních vod

Přehled

Přehled

Čištění odpadní vod je proces odstranění znečisťujících látek z vody vypouštěné z domácností, průmyslových a komerčních prostor a ze srážkových odtoků. Úprava odpadních vod obvykle využívá mechanické, biologické a chemické procesy pro odstranění těchto znečišťujících látek. Grundfos dodává celou řadu součástí pro úplné mechanické, biologické a chemické čištění odpadních vod.

Procesy zpracování odpadních vod sahají od jednoduchých nádrží, spoléhajících výlučně na usazování, po propracované procesy založené na biologickém zpracování, které známe v současnosti. Čištění je zaměřeno na omezení znečištění obsaženého v odpadních vodách, jako jsou bakterie a viry, látky spotřebovávající kyslík, nutrienty, léčiva, chemické látky a těžké kovy, před vypuštěním do povrchových vod.

Grundfos má desítky let zkušeností při vývoji regulačních a monitorovacích systémů pro řešení čerpání a vyrábí své vlastní motory čerpadel pro všechny typy kapalin a požadavky průtoku. Zajišťuje to perfektní shodu s hydraulickým systémem, motory, elektrickými systémy a dalšími mechanickými součástmi, které tvoří komplexní řešení čerpání při zajištění nejlepšího možného bodu účinnosti.  

Systémy monitorování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti. Grundfos dodává externí pohony s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE), které jsou předem naprogramovány na řadu výrobků Grundfos, což zajišťuje optimální provoz.

Vysoce účinné motory vyvinuté společností Grundfos, s nebo bez integrovaného frekvenčního měniče, splňují a v některých případech překročují požadavky stanovené předpisy o účinnosti motorů platné po celém světě. Vzhledem k tomu, že průměrně 85 % celkových nákladů systému čerpadel během životnosti tvoří náklady na energie, přechod na čerpadla Grundfos s vysoce účinnou technologií motorů může znamenat snížení těchto celkových nákladů během životnosti až o 50 % a snížení vlivu na životní prostředí.

Grundfos nabízí širokou řadu zařízení navrženého konkrétně pro manipulaci a čištění odpadních vod. Udržitelnost čistírny odpadních vod vyžaduje, aby bylo řešení odolné a zajistilo levný a bezproblémový provoz. Grundfos je s vámi a vaším technickým řešením po celou dobu. Nabízí smlouvy o uvedení do provozu pro zajištění správné instalace a servisní smlouvy, které pokrývají všechny eventuality od běžné údržby po náhradní díly.


    Facebook Twitter LinkedIn
Konstrukce

Simulace pro optimalizaci konstrukce nádrže

Simulace průtoku poskytují projektantům dokumentaci, za které vyplyne konfigurace míchadel/aktivátorů proudění splňující specifikace.

Simulace průtoku využívající počítačovou fluidní dynamiku (CFD) poskytují projektantům možnost porovnat reálné výstupy konfigurací míchadel a aktivátorů proudění před finalizací návrhu. Grundfos systematicky poskytuje simulace průtoku CFD ve formě dokumentace od roku 2004.

Simulace CFD umožňují projektantům najít optimální polohu a počet míchadel pro:

  • Zajištění, že tuhé látky zůstanou v suspenzi
  • Udržení optimální rychlosti v aerobní zóně
  • Zajištění ochrany proti mrtvým zónám
  • Zabránění zpětnému proudění během provzdušňování

Stojí to za to úsilí?
Pokud je v nádrži více než jedno míchadlo, existuje riziko, že budou ve skutečnosti pracovat proti sobě. Účinnost klesá a v některých případech provozovatelé instalují další míchadla, aby dosáhli požadovaného účinku. Opravit špatnou konstrukci může být nákladné.

Simulace CFD vizualizují účinek různých konfigurací míchadel na průtok v dané nádrži. Porovnáním různých konfigurací a poloh je možné najít rovnováhu mezi kapitálovými náklady v pojmu počtu míchadel a provozními náklady v pojmu účinek míchání na kWh.

Většina procesních nádrží má jeden z několika typických tvarů, takže obvykle lze relativně rychle a ekonomicky aplikovat simulaci CFD na konkrétní projekt.

Kontaktujte prosím Grundfos až budete příště zapojení na projektu čistírny odpadních vod. Simulace CFD může ušetřit mnoho času a výdajů.


Ke stažení

Ke stažení

 

Ponorná čerpadla a ve verzi suché instalace

Ponorná čerpadla a ve verzi suché ...

Čerpadla pro agresivní prostředí


příručka o splaškových vodách

Čerpání splašků

Stručné informace a teorie pro optimalizaci infrastruktury.


Příručka o čerpadlech

Příručka o čerpadlech

Návod pro stanovení kapacit a optimalizaci spolehlivých čerpacích systémů.


Čerpadla v oblasti úpravy vod

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Úprava vody s čerpadlem jako ústředním prvkem.


Kniha o motorech

Kniha o motorech

Informace o elektrických motorech, provozních režimech a účelech.


Odstředivé čerpadlo

Odstředivé čerpadlo

Příručka o hydraulice čerpadla, konstrukci čerpadla a základních termínech v oblasti čerpadel.


využívání vody

O krok zpět...

A podívejte se na větší obrázek. Příručka využívání vody od Grundfos.


Případové studie
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum