Jaká je úloha Červeného kříže?

Školení obyvatel a řízení projektu

Pro zahájení úspěšného udržitelného projektu na zásobování vodou nestačí pouze nainstalovat pumpu se solárním panelem. Stejně důležitou roli v celém procesu hraje také školení o hygieně a řízení projektu.

Spojili jsme se tedy s Červeným křížem, abychom mohli v zastoupení našich zaměstnanců projekt realizovat. Červený kříž má s působením v místních komunitách rozvojových zemí mnohaleté zkušenosti. Grundfos LIFELINK zabezpečuje instalaci systému, technickou instruktáž, servis a údržbu. Červený kříž spolupracuje s komunitou s cílem vytvořit u tamních obyvatel pocit zodpovědnosti za svůj majetek, zároveň tam projekty řídí a učí lidi žít zdravě a dodržovat zásady hygieny.

Chlapci jdou pro vodu
Logo Červeného kříže

    Facebook Twitter LinkedIn