Jak funguje LIFELINK?

Řešení pro udržitelné zásobování vodou

Grundfos LIFELINK je celkové řešení udržitelného zásobování vodou pro obyvatele odlehlých a příměstských oblastí v rozvojových zemích. Solární panel je poháněn čerpadlem SQ Flex a umožňuje přívod čisté vody z podzemí. Voda se shromažďuje ve vyvýšených nádržích a je dávkována z automatické výdejní jednotky. Systém je opatřen automatickým systémem pro platbu smartkartou, což zajišťuje ochranu před možnými krádežemi peněz a před korupcí. Obnos takto získaný pokrývá servisní náklady dané smlouvou se společností Grundfos LIFELINK. Grundfos LIFELINK také přebírá plnou odpovědnost za veškerý servis a údržbu, které zaručují udržitelné fungování systému na předokládanou dobu jeho životnosti, tj. 15 let.

Díky tomuto všestrannému řešení překonává systém LIFELINK hlavní problémy, které velice často vedou ke zhroucení projektů zásobování vodou v rozvojových zemích. Lidé v komunitách LIFELINK mohou dnes využívat možnosti spolehlivého a udržitelného přístupu k vodě, což jim umožňuje upevňovat zdraví svých rodin a zlepšovat životní podmínky.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati