Water2Life - iniciativa zaměstnanců

zaměstnankyně

Zaměstnanci společně dokáží velké změny

Již léta zaměstnanci reagují na následky katastrof, které postihují obyvatele po celém světě. Naši energii a prostředky investujeme do aktivit, ve kterých se nám nejvíce daří: chceme umožňovat přístup k vodě udržitelným způsobem a zajišťovat našim bližním stabilní základnu pro lepší život.

Zaměstnanci mohou přinášet změnu v mnoha ohledech. Mohou věnovat příspěvky přímo formou dobrovolné sbírky v rámci dárcovských kampaní na svém pracovišti, nebo pořádat různé akce s cílem shromáždit finance na projekty Water2Life.

Kdo co dělá?

Grundfos Group tvoří rámec pro globální kampaň a je odpovědná za vývoj offline a online informačních materiálů, systémů pro organizování dárcovských sbírek, pořádá akce na celosvětové úrovni, dohlíží na realizaci udržitelných vodních projektů v Keni a informuje o výsledcích těchto aktivit. Skupina Grundfos také zdvojnásobuje všechny příspěvky, které zaměstnanci na projekt věnovali.

V jednotlivých společnostech skupiny Grundfos je jmenován tzv. Key Champion (něco jako "hlavní agitátor" - pozn.překl.). Tento Key Champion je zaměstnanec, který je odpovědný za zveřejňování informací o pořádání místních aktivit a také je organizuje. Každá společnost informuje své zaměstnance o různých kampaních, aby měl kdokoliv možnost se na projektu podílet. Projekt Water2Life může fungovat pouze za předpokladu, že společnosti Grundfos a jejich zaměstnanci budou v této činnosti pokračovat. Byli jsme svědky již mnoha skvělých akcí pořádaných místními zaměstnanci za souhlasu a podpory místního managementu.

Mají zaměstnanci povinnost účastnit se programu Grundfos Brings Water2Life?

Účast v tomto programu je zcela dobrovolná! Firma Grundfos tvoří rámec a platformu, jež umožňují dělat velké změny a zaměřit celosvětové úsilí na společnou věc. Jakým způsobem se zapojit, to záleží na jednotlivých společnostech a zaměstnancích v rámci skupiny Grundfos. Přesto oslovujeme všechny společnosti, aby se informace dostaly vždy ke všem zaměstnancům a aby tak měli všichni možnost se na akcích podílet.

vedoucí odborů

    Facebook Twitter LinkedIn