Spolupráce mezi odborníky

Model spolupráce

Děláme to, co umíme nejlépe

Všechny příspěvky se posílají do Keni a jsou věnovány na realizaci udržitelných projektů Water2Life, které fungují na systému LIFELINK.

Grundfos LIFELINK je odpovědný za implementaci a údržbu systému LIFELINK, který zajišťuje vodu pro vesnici na mnoho let dopředu. Červený kříž učí obyvatele vesnice, jak zachovávat hygienickou čistotu a nezávadnost vody. Dohromady tak vzniká pevné partnerství, které zaručí, že jakýkoliv příspěvek je přetvořen v tu nejvyšší a nejtrvalejší možnou hodnotu.

Dánský Červený kříž a Grundfos LIFELINK jsou zárukou, že veškeré příspěvky budou využity na udržitelné projekty pro zásobování vodou. Zaměstnanci Grundfos mohou sledovat průběh a realizaci těchto projektů prostřednictvím Intranetu.

Model spolupráce

Model fungování spolupráce ukazuje vzájemnou interakci stran, které jsou do programu Water2Life zapojeny.

V horní části modelu jsou znázorněni zaměstnanci - využívají komunikační platformu, která zprostředkovává šíření informací o přínosných iniciativách a současně tak získávají nové informace o programu a průběhu jeho realizace v Keni. Zároveň jsou v přímém vzájemném kontaktu s Dánským Červeným křížem, který spolupracuje s konkrétními keňskými vesnicemi a s organizací Červeného kříže v Keni.


    Facebook Twitter LinkedIn