Water2Life

Chlapci v potoce

Bring Water2Life - společně to můžeme změnit

Přístup k nezávadné vodě je jedním z největších problémů tohoto světa. Tento problém se bude stupňovat spolu s rostoucími klimatickými změnami a nedostatkem pitné vody bude trpět stále větší počet lidí. V současnosti je bez přístupu k nezávadné vodě již 1 miliarda lidí.

V důsledku znečištění vod umírají na světě 3 miliony lidí ročně a polovina z nich jsou děti mladší pěti let. Firma Grundfos si stále klade za cíl hrát aktivní, odpovědnou roli ve společnosti kolem nás. Novým krokem na této cestě je projekt Grundfos Brings Water2Life.

Co je Water2Life?

Firma Grundfos vyvinula program, který usnadňuje jejím zaměstnancům přinášet změny.

Grundfos Brings Water2Life je zaměstnanci řízený program, který jim umožňuje po celém světě zprostředkovávat přístup k nezávadné vodě pro obyvatele v nejchudších oblastech světa. Program spočívá v zajišťování finančních příspěvků a organizování místních i světových iniciativ. Finanční příspěvky, které zaměstnanci darují v rámci programu Grundfos Brings Water2Life, jsou ve spolupráci s Dánským Červeným křížem posílány do Keni.

V Keni jsou finanční dary použity na realizaci udržitelných vodních projektů založených na systému Grundfos LIFELINK v oblastech bez přístupu k nezávadné vodě. Tyto vodní projekty jsou financovány převážně zaměstnanci firmy Grundfos. Více informací o Water2Life a našich zaměstnancích.

Spolupráce s Dánským Červeným křížem

Projekty Water2Life jsou založeny na jedinečném partnerství mezi firmou Grundfos a Dánským Červeným křížem, přičemž každá ze stran poskytuje v rámci vzájemné spolupráce své odborné znalosti a technologie. Více informací o této spolupráci - zde.

Prvních deset systémů bude zavedeno v Keni v horizontu let 2010-2012, přičemž úplně první systém byl uveden do provozu ve vesnici Kambi ya Juu 26. října 2010.

Viz brožura Water2Life (iPaper)

Water2Life - reklamní panel

    Facebook Twitter LinkedIn