Udržitelnost především - naše odpověď na klimatické problémy

Udržitelnost především

Naše odpověď na změny klimatu

Klimatické změny představují hlavní problém jak pro firmu Grundfos, tak pro celý svět. Informace o klimatických změnách přijímáme na základě vědeckých poznatků a máme za to, že zde vzniká začarovaný kruh klimatických změn, tlaku na vodní zdroje a spotřeby energií.

Navíc souhlasíme s IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Mezivládní panel pro změnu klimatu), že lidské působení je příčinou značného zhoršení životního prostředí a že v důsledku rychle rostoucí populace jsou současné spotřební vzorce neudržitelné.

Také průmysl je jednou z příčin klimatických problémů. Jakožto spoluobyvatelé planety se domníváme, že podniky by měly začít odpovědně jednat. Zároveň však věříme, že průmysl je stejně tak součástí řešení. Globální odpověď na otázku změny klimatu bude klást větší nároky na řešení, která mají zajistit snižování spotřeby vody a energií. Grundfos má jedinečnou možnost tyto nároky splňovat díky svým výrobkům, službám, partnerským vztahům a organizační struktuře.

Zaměřujeme se na inovaci a vývoj produktů

Pokud chceme řešit problémy s klimatem a zajistit ekonomický růst, aniž bychom tím v budoucnu zapříčinili další klimatické změny, je potřeba v oblasti technologií kráčet vpřed mílovými kroky. Ve firmě Grundfos chceme být i nadále součástí řešení a využívat obrovské obchodní příležitosti, které boj se změnou klimatu přináší. Proto se nadále musíme soustředit na inovaci a vývoj našich výrobků. Musíme rozvíjet a využívat široké spektrum podnětů, které budou společně fungovat a pohánět naši společnost směrem k stále větší udržitelnosti v budoucnu.

Musíme proto pokračovat v našich inovačních iniciativách a vyvíjet ta nejlepší technická řešení pro světové problémy životního prostředí. Musíme využívat naší představivosti, plně využít možnosti nových technologií, hledat systémová řešení a zefektivnit plnění našeho environmentálního programu. Je nezbytné, dříve než kdy předtím, zvládat vše v co nejvyšším tempu. Kromě toho musíme jít dobrým příkladem, takže budeme snižovat vlastní negativní dopad na životní prostředí.

Grundfos Climate White Paper

V roce 2009 jsme představili programGrundfos Climate White Paper, vytvořený managementem skupiny Grundfos Group. Program The Climate White Paper je naše odpověď na otázky klimatických změn a určuje celkový směr pro budoucí iniciativu firmy Grundfos v otázkách klimatu. Vytyčili jsme si pět úkolů, v nichž je zakotven směr našeho úsilí v oblasti klimatu:

    Začneme sami u sebe a již nikdy nebudeme vypouštět více CO2 než v roce 2008.

Budeme investovat do rozvoje nových udržitelných výrobků a řešení.

  • Budeme pokračovat v rozvoji zeleně smýšlející organizace.
  • Budeme ovlivňovat globální agendu boje proti následkům změny klimatu a udržovat postavení firmy Grundfos v pozici aktivního hráče na celosvětovém poli.

    Facebook Twitter LinkedIn