Inovační záměr

Rozhodujeme o naší budoucnosti

Jsme přesvědčeni, že "Inovace je naší podstatou", z čehož vychází naše krédo Be-Think-Innovative. Plnění naší mise vyžaduje, abychom byli světovým lídrem v oblasti technologií, a proto naše společnost neustále vyvíjí své technologie a nová řešení s ohledem na potřeby budoucnosti.

V roce 2008 jsme dokončili práci na našem inovačním záměru (Innovation Intent), v němž se soustředíme na naše dlouhodobé inovační úsilí do roku 2025.

Zásadní součástí našeho inovačního záměru je silné poselství našim vývojovým pracovníkům, že naše budoucnost by měla být i nadále postavena na principu udržitelného rozvoje. Inovační záměr se skládá ze tří hlavních částí - CONCERN - CARE - CREATE - (zájem - péče - tvořivost), z nichž každá je pro naši organizaci výzvou. Nicméně tou skutečnou výzvou je, že každá z hlavních koncepcí, které hodláme v příštích 20-30 letech začít realizovat, by měla splňovat všechny tři inovační prvky zároveň.

Concern-Care-Create: Udržitelnost především - Pomáháme světu růst  - Razíme cestu novým technologiím

    Facebook Twitter LinkedIn