Strategie a postupy

file

Udržitelný rozvoj a odpovědnost jsou nedílnou součástí našich podnikatelských aktivit.

Naším opěrným bodem pro budoucnost je myšlenka zformulovaná v Inovačním záměru(Grundfos Innovation Intent). Na pomoc při realizaci tohoto záměru vytvořil Grundfos podnikovou strategii pro období 2001–2015. Podniková strategie se zaměřuje na pět strategických bodů:

  • Zdravá struktura
  • Skutečně globální úroveň
  • Diferenciace podnikání
  • Inovační záměr
  • Skvělí zaměstnanci

Hlavní úsilí bylo věnováno definování našeho přístupu k otázce trvale udržitelného rozvoje, který nyní tvoří nedílnou součást našich pěti strategických bodů. K jejich realizace dospějeme tak, že minimalizujeme naše negativní ekologické stopy, rozšíříme zákazníky řízenou základnu zelených řešení, budeme rozvíjet kompetence směřující k realizaci Inovačního záměru, zapojíme se do veřejného dění a budeme revitalizovat hodnoty, které nás jakožto celosvětovou společnost spojují. Zatímco naše hlavní hodnoty, Etický kodex Grundfos (Code of Conduct) a podniková politika jsou základem pro naše odpovědné podnikání, firemní strategie (Group Strategy) nás posouvá vpřed v procesu rozvoje skutečně udržitelného podniku.

Celosvětové působení

Abychom mohli udržitelnost a odpovědnost vykonávat efektivně, je velice důležité, aby rozvíjení udržitelnosti a odpovědnosti firmy zapustilo kořeny v celé naší organizaci. Proto jednotlivé plány realizujeme a aplikujeme napříč obchodními jednotkami a společnostmi, tedy jak na globální tak místní úrovni. Povinností každého z nás je pracovat tomu odpovídajícím způsobem.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati