Angažovanost zainteresovaných stran

muž a žena stojící na schodišti

Ovlivňování celosvětové agendy

Grundfos chce nést odpovědnost jakožto aktivní účastník v celosvětové diskuzi o trvale udržitelném rozvoji. Naším cílem je využít naší odborné způsobilosti a oprávnění učit veřejnost, motivovat politiky a ovlivňovat agendu celosvětových médií. Stoupající povědomí o udržitelné energii a úsporných řešeních v otázkách problémů s vodou přinese prospěch jak pro životní prostředí, tak pro naše podnikání, potažmo vytváření sdílené hodnoty.

Partnerství a systémy spolupráce

Způsob, jak může firma Grundfos ovlivňovat globální agendu, je uzavírat partnerství a navazovat spolupráci s jinými společnostmi a organizacemi s cílem přispět ke globální diskuzi o udržitelném rozvoji a nalézat tak nové způsoby boje proti dalším změnám klimatu. Grundfos je členem Světové obchodní rady pro trvale udržitelný rozvoj - WBCSD. Pro posílení našeho vlivu a zvýšení našeho prospěchu jsme v rámci WBCSD vymezili nejdůležiější oblasti, pracovní skupiny a inciativy.

Prostřednictvím naší účasti na Radě pro změny klimatu v Kodani (Copenhagen Climate Council) a členství v Konfederaci dánského průmyslu (The Confederation of Danish Industry) jsme měli také vliv na politickou přípravu schůzky o klimatických změnách OSN COP15, která se konala v prosinci roku 2009 v Kodani. Kromě toho stojí firma Grundfos v čele Dánské rady pro trvale udržitelný obchodní rozvoj, která má značný vliv na agendu dánského trvale udržitelného rozvoje. Připojením k iniciativě OSN Global Compact se Grundfos stal také členem iniciativy Global Compact Nordic Network.

V centru naší pozornosti zůstává rovněž agenda ochrany lidských práv, a proto se firma Grundfos stala členem Dánské podnikatelské sítě pro lidská práva (Danish Business Network for Human Rights). Jedná se o mezinárodní obchodní síť pro lidi z globálních organizací, kteří pracují strategicky a/nebo aktivně v oblasti lidských práv v rámci svých organizací nebo dodavatelských řetězců.

Firma Grundfos však usiluje nejen o vliv na úrovni skupiny. Účastní v národních a místních fórech, na konferencích a ve veřejných programech na podporu environmentálně vstřícných řešení se mnoho společností skupiny Grundfos zapojuje do veřejné diskuse o trvale udržitelném rozvoji.

Vztahy se zákazníky

Věříme, že naši zákazníci hledají více než čerpadla, která dokáží vyřešit jejich problémy s čerpáním vody. Zákazníci hledají komplexní a uživatelsky přívětivá řešení pro jejich problémy spojené s vodou, ešení, která mohou učinit jejich život snazší a jež jsou schopna jejich životní procesy optimalizovat.

Na podporu našeho poslání přinášet na světový trh vysoce účinné výrobky a koncepce zastává firma Grundfos politiku, která využívá vědomí o potřebě ochrany životního prostředí a energií jakožto určujícího parametru pro své marketingové účely. Proto jsme se chopili příležitosti vstoupit do dialogu s našimi zákazníky a koncovými uživateli.

V návaznosti na jejich uživatelské potřeby a hodnoty budeme i v budoucnu nadále rozvíjet schopnosti poskytovat inovované, konkurenceschopné výrobky a podnikatelské koncepce.

Odpovědné řízení dodavatelů

Udržitelnost a odpovědnost – to jsou základní pojmy při budování důvěryhodných obchodních vztahů s dodavateli. Společnost Grundfos spolupracuje zpravidla s těmi dodavateli, kteří za hlavní prioritu považují kvalitu, životní prostředí, etiku, pružnost a bezpečnost dodávek. Máme za to, že naše odpovědnost se netýká jen samotných výrobků a komponentů, nýbrž cítíme odpovědnost rovněž za budování vztahů s lidmi a komunitami, které nám je dodávají.

Více o našich dodavatelských vztazích


    Facebook Twitter LinkedIn