Naši zaměstnanci

zaměstnanec

Skvělé místo pro práci

Grundfos tvoří lidé. Inovativní a nadšená pracovní síla je základem pro naši současnou a budoucí existenci. Proto potřebujeme získávat do našich řad a udržet u nás ty nejlepší a nejperspektivnější pracovníky. Věříme, že se nám to daří, neboť vytváříme skvělé pracovní prostředí a všem zaměstnancům nabízíme příležitosti pro profesionální a osobní růst.

Jakožto celosvětová společnost vytváříme pracovní příležitosti po celém světě a přispíváme tak ke zvyšování úrovně kompetencí v komunitách, v nichž máme zastoupení. Toto je sdílená hodnota.

Rozmanitost

Jelikož jsme skvělé místo pro práci, usilujeme o rozmanitost složení našich zaměstnanců. Naším cílem je být odrazem společnosti jako celku, abychom byli schopni zajistit nejlepší možná pracoviště a dynamicky fungující prostředí.

Důležitým faktorem při soustavném dosahování úspěchu je spolupráce mezi mladými a zkušenějšími zaměstnanci. Realizujeme i mnohé další iniciativy, jako například stanovení konkrétních cílů pro zapojení žen do managementu, včetně coachingu, instruktáží a profesního plánování pro uchazečky o místa v naší firmě. Cílem firmy Grundfos je do roku 2015 dosadit ženy do minimálně 25% manažerských pozic.

Dalším způsobem, jak zajistit rozmanitost v naší firmě, je najímat zaměstnance za mimořádných podmínek. Máme za cíl vytvořit ve firmě Grundfos 3% pracovních míst pro lidi zaměstnané za mimořádných podmínek, například pro zaměstnance se sníženou pracovní schopností, pro handicapované a/nebo dlouhodobě nezaměstnané osoby.

Věříme, že rozmanitost pracovní síly je důležitá pro náš inovační proces a rozvoj nejlepších možných řešení.

Talent je klíčem k rozvoji

Obnáší to mít skvělé lidi, kteří plní cíle našich strategií, a rozvíjet talentovanou organizaci. Pak je možné vytvořit výborné pracovní prostředí. Rozvoj talentů je proto ve firmě Grundfos považován za nejvyšší prioritu.


    Facebook Twitter LinkedIn