Hodnota pro Grundfos a hodnota pro společnost.

Vytváření sdílené hodnoty paralelně s tvorbou hodnotového řetězce.

ikona Nákup

Nákup

Odpovědné řízení dodávek představuje klíčovou oblast firmy Grundfos. Chceme zdokonalit kritéria pro výběr dodavatelů a nastavit důvěryhodné obchodní vztahy. Tak zajistíme, aby naši dodavatelé vyhovovali zásadám Etického kodexu pro dodavatele (Grundfos Supplier Code of Conduct), principům OSN Global Compact a mezinárodním standardům. Naše aktivity přispívají ke zvyšování úrovně místních životních podmínek a růstu, přičemž současně zajišťují naší firmě konkurenční náskok.

ikona Proces

Proces

Firma Grundfos má zastoupení po celém světě. Začali jsme sami u sebe a minimalizujeme naše vlastní environmentální stopy. Snižujeme tím náklady a chráníme životní prostředí, což je důležitý předpoklad pro dosahování dlouhodobého podnikatelského úspěchu. Snažíme se také, aby naše působení přinášelo prospěch společnostem, v nichž máme zastoupení, a to prostřednictvím podpory zainteresovaných stran, jakož i angažovanosti místních komunit. Dává nám to společenské oprávnění konat.

ikona Lidé

Zaměstnanci

K zajištění současné i budoucí existence firmy potřebujeme inovativní, odhodlanou a kvalifikovanou pracovní sílu, která dlouhodobě zabezpečí naše podnikatelské úspěchy. Věříme, že toho lze dosáhnout, když budeme vytvářet skvělá pracovní místa a poskytovat příležitosti k profesionálnímu růstu a osobnímu rozvoji. Jakožto celosvětová obchodní společnost vytváříme pracovní příležitosti po celém světě a přispíváme tím ke zvyšování kompetencí v komunitách, kde působíme.

ikona Výrobky

Výrobky

Díky našemu inovativnímu přístupu k řešení otázek trvale udržitelného rozvoje poskytujeme světu specializovaná, vysoce kvalitní a udržitelná řešení, která minimalizují environmentální dopad a současně vytvářejí pro naši firmu konkurenční výhodu. Kromě toho se při vytváření našich obchodních vztahů orientujeme na odpovědné zákazníky a nabízíme jim profesionální služby a poradenství.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati