Vytváření sdílené hodnoty (CSV)

Rozvoj podnikání jde ruku v ruce s rozvojem společnosti.

Věříme, že úspěch firmy Grandfos a úspěch společnosti značnou měrou spočívají ve vzájemné podpoře. Cesta k úspěchu je ve firmě Grunfos založena na vytváření hodnot pro společnost. Týká se to zaměstanců, dodavatelů i zákazníků a všech komunit, v nichž působíme. Zároveň to znamená pečovat o životní prostředí takovým způsobem, který zajistí trvalou kvalitu pro společnost i pro naši budoucí podnikatelskou činnost.

V zásadě jsme toho názoru, že firma Grundfos a společnosti, v nichž působíme, jsou navzájem provázané a na sobě závislé. Úspěšné firmy potřebují zdravou společenskou základnu a zdravé společnosti potřebují úspěšné firmy. Naše podnikatelská rozhodnutí tudíž vycházejí z principu sdílené hodnoty - hodnoty, která přináší prospěch oběma stranám.

Vytvářet sdílenou hodnotu znamená myslet dopředu a současně dosahovat vynikajících krátkodobých výsledků. Znamená to, že v rámci trvale udržitelného rozvoje a odpovědnosti budeme pečlivě vybírat takové iniciativy a zaměřovat se na zdroje v takových oblastech, aby naše působení přinášelo co největší prospěch, jakož i konkurenční výhody. Jsme přesvědčeni, že tento způsob vyhovuje daným účelům. Koncepce sdílené hodnoty protíná rovinu udržitelnosti a odpovědnosti, posiluje naši strategii a zvyšuje dopad našeho úsilí.

Model sdílené hodnoty

Postup vytváření sdílené hodnoty probíhá paralelně s tvorbou hodnotového řetězce. Model sdílené hodnoty rozděluje tvorbu hodnot do čtyř hlavních oblastí: Nákup - Proces - Zaměstnanci - Výrobky. Pomáhá nám to vymezit naše aktivity a určit jejich pořadí priority, čímž se zvýší jejich dopad na Grundfos a okolní společnost. Jakožto firma působící v celosvětovém měřítku si uvědomujeme, že naše podniky se musí v rámci udržitelného rozvoje a odpovědnosti potýkat s různými problémy. Model proto odráží naši Obchodní strategii globálního myšlení (Business Strategy of thinking globally), která umožňuje našim společnostem přizpůsobit se místním podmínkám.

Jak tvoříme sdílenou hodnotu paralelně s hodnotovým řetězcem.

Projekty, které ilustrují přístup k vytváření naší sdílené hodnoty

Model sdílené hodnoty

    Facebook Twitter LinkedIn