Náš přístup

Naše základní koncepce

Udržitelný rozvoj a odpovědnost jsou nedílnou součástí našich podnikatelstkých aktivit.

Řízení skupiny Grundfos stojí na čtyřech hlavních pilířích: soulad s právními předpisy, odpovědnost, udržitelný rozvoj a sdílená hodnota.

Soulad s právními předpisy a odpovědnost

Jsme si vědomi toho, že naší povinností je chovat se vždy odpovědně, v podnikání i vůči společnosti. Dodržujeme mezinárodní i místní předpisy, nařízení a zákony všude, kde působíme.

Firma Grundfos je navíc řízena způsobem, který splňuje nebo překonává etická, právní a veřejná očekávání, jež společnost na firmu klade. Jsme přesvědčeni, že jakožto firma se musíme chovat odpovědně vůči životnímu prostředí, zaměstnancům a místním komunitám, a že neseme odpovědnost za funkčnost našich výrobků, stejně jako za korektní jednání vůči našim zákazníkům, dodavatelům a konkurentům.

Trvale udržitelný rozvoj

Vedle odpovědnosti a souladu s předpisy je klíčovou koncepcí firmy Grundfos také udržitelný rozvoj. Celkovým cílem je, aby příští generace mohla planetu Zemi převzít z našich rukou jako místo čistší a plné života, narozdíl od stavu, v jakém jsme ji zdědili my. Udržitelný rozvoj má umožnit uspokojování potřeb současnosti takovým způsobem, aby budoucí generace nemusely hledat kompromisy při uspokojování jejich vlastních potřeb, ať už se jedná o přírodní zdroje či společenský blahobyt.

Ve firmě Grundfos stojí rozvoj udržitelnosti na prvním místě a týká se především způsobu, jakým reagujeme na změny klimatu, jak je to vyjádřeno v Inovačním záměru a v prohlášení "The Grundfos White Paper – naše odpověď na otázku změny klimatu".

Sdílená hodnota

Za účelem maximalizace hodnoty musíme přivést k ještě vyšší dokonalosti soulad s předpisy, udržitelnost rozvoje a odpovědnost, a zejména vytváření sdílené hodnoty. Jinými slovy – abychom vytvářeli hodnoty pro Grundfos, musíme vytvářet hodnoty pro lidi v zemích, kde působíme.


    Facebook Twitter LinkedIn