Meet the Energy Challenge NOW

MTECN

Nejlepší příležitost k úsporám energie nabízí čerpadla

Pro mnoho lidí je překvapením zjistit, že čerpadla spotřebovávají 10% světové elektrické energie. Nicméně čerpadla mají velký potenciál tuto energii ušetřit. Čerpadla v současné době představují nejjednoduší způsob snižování emisí CO2 a spotřeby elektrické energie pro průmyslové podniky, velké budovy i rodinné domy. Většina dnes instalovaných čerpadel je neúčinná a spotřebovává zbytečně mnoho el. energie. S dnešními technologiemi lze snadno tato stará čerpadla vyměnit a nahradit novými více účinými. Nyní je čas na změnu. Pokud všichni přejdeme na energeticky účinná čerpadla můžeme uštěřit 4% světové el. energie a snížit emise CO2.

Je čas čelit energetické výzvě.

Technologie Grundfos Blueflux®

Bez toho správného motoru bude i to nejlepší čerpadlo neustále plýtvat
energií. To je důvod, proč jsme vyvinuli vlastní technologii motorů Grundfos určenou speciálně pro pohon čerpadel. Nazýváme ji Grundfos Blueflux®. Takže když uvidíte na výrobku ochrannou známku Grundfos Blueflux®, budete vědět, že nakupujete to nejlepší řešení motoru čerpadla.

S motorem Grundfos Blueflux lze snížit spotřebu energie čerpadla až o 60%.

Chcete vědět více? Klikněte zde…

Banner.com

    Facebook Twitter LinkedIn