Odpovědné řízení dodavatelů

nákladní vůz ve skladišti

Budujeme důvěryhodné obchodní vztahy

Udržitelnost a odpovědnost – to jsou základní pojmy při budování důvěryhodných obchodních vztahů s dodavateli. Společnost Grundfos spolupracuje zpravidla pouze s dodavateli, kteří za hlavní prioritu považují kvalitu, životní prostředí, etiku, pružnost a bezpečnost dodávek. Máme za to, že naše odpovědnost se netýká jen samotných výrobků a komponentů, nýbrž cítíme odpovědnost rovněž za budování vztahů s lidmi a komunitami, které nám je dodávají. Co se týká odpovědného řízení dodávek, zaměřujeme se v této fázi hlavně na dodavatele přímého materiálu, tj. dodavatele surovin, součástek a dalšího materiálu, určeného pro přímou výrobu.

Proto očekáváme, že všichni naši přímí dodavatelé budou respektovat Etický kodex dodavatele - Grundfos Supplier Code of Conduct, který vychází z 10 principů programu OSN Global Compact. Ale naším cílem není jen dodržování předpisů. Chceme, aby naše firma byla považována za aktivního partnera, který vytváří hodnoty také tím, že inspiruje své dodavatele ve všech oblastech udržitelného rozvoje a odpovědnosti.

Firma Grundfos očekává od svých dodavatelů, že se budou řídit vysokými standardy, a zároveň si uvědomuje, že dodavatelé jsou zdrojem konkurenční výhody a klíčem k dosažení strategických obchodních cílů. Grundfos se řídí souborem podrobně popsaných procesů získávání dodavatelských zdrojů, které podporují náš strategický přístup k řízení dodavatelů. Tyto obchodní procesy, v nichž je pevně zakotveno rovněž odpovědné řízení dodavatelů, řídí a podporuje divize Group Purchase. Divize Group Purchase je odpovědná za všechny naše dodavatele v rámci skupiny Grundfos, zatímco místní Oddělení nákupu jsou odpovědná za místní obchodní spolupráci s tamními dodavateli. Group Purchase však podporuje i místní procesy a poskytuje jim odpovídající prostředky.

Supplier Code of Conduct - Etický kodex dodavatele

V roce 2008 zavedla firma Grundfos Etický kodex dodavatele s cílem přesně a jasně definovat etické záměry a očekávání vůči našim dodavatelům. Firma Grundfos chce spolupracovat pouze s těmi přímými dodavateli, kteří jsou ochotni jednat v souladu s Etickým kodexem dodavatele, a kteří uznávají odpovědné subdodavatelské řízení. Je to nezbytné pro hodnocení kvality, dodacích podmínek a nákladovosti, a tudíž rozhodování o navazování budoucí spolupráce. Etický kodex dodavatele se stal povinnou částí smluvních závazků uzavíraných mezi společností Grundfos a našimi dodavateli.


    Facebook Twitter LinkedIn