Soulad s předpisy a závazky

s

Grundfos - Etický kodex

Ve společnosti Grundfos si ceníme našeho renomé v oblasti integrity a zároveň očekáváme, že celá organizace bude fungovat v rámci sociálních, ekonomických a environmentálních priorit.

Jsme přesvědčeni, že čestnost a bezúhonnost jsou běžně přijímané hodnoty ve všech kulturách. Ačkoliv připustíme, že zvyky a pojetí morálky se mohou v jednotlivých zemích lišit, ve skupině Grudnfos jsme rozhodnuti obchodovat na principech čestnosti a bezúhonnosti.

Etický kodex skupiny Grundfos je průběžně aktualizován a doplňován s cílem zdokonalit podnikové řízení. V roce 2009 byl Etický kodex rozšířen o všechny aspekty vycházející z principů OSN Global Compact. Je zaměřen na soulad s legislativou a nařízeními, na lidská práva, zaměstnanecká práva, životní prostředí, politickou angažovanost, uznávané účetní postupy, spravedlivou a zákonnou soutěž, podjatost, korupci, politický přínos, konflikt zájmů a zachování mlčenlivosti.

Etický kodex Grundfos prosazuje zásady, které vedou zaměstnance firmy k odpovědnosti. Jsou pod ním podepsáni všichni generální ředitelé společnosti, nicméně zásady podnikového řízení a dodržování Etického kodexu se týkají všech zaměstnanců.

OSN Global Compact

Grundfos se v rámci programu OSN Global Compact zavázal k dodržování jeho deseti principů v oblasti lidských práv, pracovních standardů, životního prostředí a boje proti korupci. Ve Zprávě o udržitelnosti veřejně informujeme zainteresované strany o průběhu implementace deseti principů OSN Global Compact a o podpoře rozsáhlého hnutí 2015 UN Millennium Development Goals. (Rozvojové cíle milénia).

Abychom ještě více projevili naši podporu péče o životní prostředí, firma Grundfos se připojila k iniciativě Caring for Climate (Pečujeme o klima), kde jsme si stanovili konkrétní cíle v oblasti redukce našich emisí.

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati