Společenská angažovanost

file

Podporujeme místní komunity

Jelikož rozvoj společnosti jde ruku v ruce s rozvojem podnikání, vytváříme podmínky pro ekonomický růst komunit, ve kterých působíme. S tímto cílem zapojujeme do našeho dění zainteresované strany a podporujeme zlepšování životních podmínek místních obyvatel. Dává nám to společenské oprávnění konat.

Přejeme si zapojovat se do dění místních komunit prostřednictvím uctivého dialogu se všemi zainteresovanými stranami. Společenský dialog s místními komunitami poskytuje firmě Grundfos jedinečné poznatky a know-how s ohledem na poskytování těch nejtrvaleji udržitelných řešení.

Další způsoby podpory místních komunit zahrnují různé formy spolupráce, dárcovské akce, nebo v účasti zaměstnanců na dobrovolných mimopracovních aktivitách v charitativních a nevládních organizacích, vysokých školách, atd.

Vytváření sdílené hodnoty zaměřené na vodu

Grundfos je synonymem pro vodu, a proto když se firma Grundfos angažuje v místních komunitách, vždy je voda v centru pozornosti. Společnosti skupiny Grundfos podporují vývoj trvale udržitelných řešení v otázkách problémů s vodou, učí děti o ochraně vodních zdrojů, o čisté energii a darovaných výrobcích pro zásobování vodou.

  • Referenční projekty, při nichž společnosti Grundfos vytvářejí sdílenou hodnotu

    Facebook Twitter LinkedIn