Plány pro udržitelné budovy

Udržitelné budovy - plán na období 2009-2015

Grundfos stanovil cíle a systém hodnocení budov, který rozděluje budovy do tříd 1 - 3 dle úrovně udržitelnosti, kde třída 1 označuje budovy s nízkou spotřebou vody a energií, nebo která odpovídá úrovni LEED Gold, případně vyšší úrovni stavebního provedení.

Cíle

  • Definovat "Stavební kodex" Grundfos a stanovit konkrétní cíle ke zdokonalení na všech našich působištích - 2009.
  • Definovat "Stavební kodex" Grundfos a stanovit konkrétní cíle ke zdokonalení na všech našich působištích - rok 2009.
  • Od roku 2010 bude naším cílem, aby nově postavené budovy Grundfos dosahovaly úrovně stavební třídy 1.
  • Obnovitelný zdroj energie je zvolen v případě, že doba návratnosti je menší než 5 let.
  • Do roku 2015 bude spotřeba energie z fosilních paliv snížena o 30% ve všech stávajících budovách (ve srovnání s rokem 2008). Toho lze docílit snížením spotřeby energie nebo využitím obnovitelných zdrojů energie.
  • Od roku 2012 nesmí být žádná užitková voda používána k zavlažování.
  • Do roku 2015 musí opětné používání odpadních vod a dešťové vody tvořit více než 30% spotřeby vody ve všech stávajících budovách Grundfos (ve srovnání s rokem 2008).
Udržitelné stavby

    Facebook Twitter LinkedIn