Udržitelné budovy

file

Grundfos se zaměřuje na zelené budovy

Chceme, aby budovy společnosti Grundfos podporovaly naše hodnoty a značku. Proto musí zůstávat udržitelný rozvoj společně se zřizováním a provozem našich budov v centru naší pozornosti. Zároveň věříme, že naše budovy mohou inspirovat naše zákazníky a zaměstnance k vytváření trvale udržitelných řešení.

Udržitelný rozvoj chápeme tak, že stavba našich budov musí nejvyšší možnou měrou zohledňovat spotřebu zdrojů, energetickou hospodárnost, vnitřní klima a sociální podmínky, a to v rámci technicky a ekonomicky odpovídajících podmínek.

Jako celosvětová společnost musíme při plánování nových staveb, jakož i při rekonstrukci stávajících budov, splňovat požadavky dané systémem LEED1(LEED Green Building Rating system, USGBC), úroveň Gold, nebo odpovídající požadavky v souladu s místními předpisy. Pokud je to vyžadováno, máme budovy certifikované. Kde je možné získat environmentální nebo tržní výhody, tam budou naše ambice ještě vyšší, např. dosáhnout LEED, úroveň Platinum.

Místní podmínky a požadavky budou hrát vždy zásadní roli. Nicméně pokud usoudíme, že zde mohou dlouhodobý přínos pro životní prostředí poskytnout stavební technologie a technická řešení z jiných zeměpisných oblastí, musím je použít.

Při nákupu firem a pozemků je vždy třeba zvážit environmentální a dopravní podmínky. Oddělení Group Environment a Group Properties nesou odpovědnost za sledování vývoje v dané oblasti, jakož i za rozvoj výše uvedených zásad.

Oddělení Group Properties nese odpovědnost za účinné uplatňování této politiky při konstrukci nových a rekonstrukci stávajících budov.

 


    Facebook Twitter LinkedIn