Strategie snižování ekologické stopy

file

NE dalšímu zvyšování CO2

Grundfos chce na svém příkladu předvést, jak lze zohlednit otázky klimatu jakožto předpokladu pro fungování a rozvoj podnikání. Proto jsme za účelem snížení negativního dopadu námi produkovaných emisí na ovzduší zavedli v roce 2009 Strategii snížení ekologické stopy. Na základě inovativního záměru (Innovation Intent ) a oficiálního prohlášení Climate White Paper, poskytuje naše Strategie ekologické stopy rámec pro systematický přístup k iniciativám ochrany životního prostředí.

Dosažení této vize vyžaduje dlouhodobé úsilí a zahrnuje všechny naše celosvětové aktivity.

  • Snížíme emise CO2 způsobené našimi výrobními procesy, stavebním pracemi a logistikou.
  • Naším cílem je již nikdy nevypouštět více CO2 než v roce 2008, přestože očekáváme firemní růst.
  • V souladu s technologickým vývojem v globální společnosti je naším dlouhodobým cílem stát se CO2 -neutrální společností.
  • Budeme iniciovat naše úsilí v první řadě směrem k našemu vlastnímu řízení a následně se soustředíme na dodavatelský řetězec.

Toho dosáhneme prostřednictvím:

  • Řízením emisí CO2 (sledování a snižování množství použité energie)
  • Zavedením Green Lean (průběžná optimalizace procesů k zabránění plýtvání energií)
  • Identifikací a implementací projektů na úsporu energie.
  • Zabezpečením dodávek zelenější energie.

    Facebook Twitter LinkedIn