Klima, voda a energie

file

Změna klimatu - podnikatelská příležitost

Grundfos pevně věří, že rozšíří profil svého udržitelného rozvoje prostřednictvím nabídky špičkových zelených řešení, která přispějí k plnění globálních úkolů v oblasti změn klimatu, nedostatku vodních zdrojů a demografických změn, a zároveň tím vytvoří podmínky pro dlouhodobě ziskové a zdravé podnikání.

Jako světový lídr v oblasti čerpací techniky máme jedinečnou obchodní příležitost napomáhat zvyšování energetické hospodárnosti a řešit problémy s vodou. Věříme, že naše schopnost objevovat a dodávat kvalitnější řešení problémů v oblasti životního prostředí, jako je nedostatek vody, špatné hospodaření s vodou a s přírodními zdroji, nedostatečná infrastruktura a zvyšování emisí CO2, umožňuje zaměřit se na využívání našich schopností především v oblastech, kde mohou přinést největší prospěch. Je jisté, že bude vzrůstat potřeba ochrany proti povodním, dokonalejšího systému dopravy, filtrace a úpravy vody. Proto uvádíme na trh výrobky, které jsou schopny i do budoucna splňovat požadavky a standardy ochrany životního prostředí.

Jsme součástí řešení

Firma Grundfos je součástí problému a jako taková je připravena být také součástí řešení. Podílíme se na něm tak, že jsme začali u sebe a stanovili jsme si cíl již nikdy nepřekročit množství emisí CO2, které jsme vypustili v roce 2008. Je to ambiciózní cíl a důležitý úkol, protože množství emisí CO2, které firma Grundfos vypouští, má značný dopad na životní prostředí. Více informací-strategie ekologické stopy.

Chceme udávat tempo v oblasti energeticky a nákladově úsporných budov. Jelikož jsme i v této oblasti součástí řešení, zaměřujeme se na udržitelnost nejen při stavbě nových budov, ale při rekonstrukci stávajících. Viz naše politika proudržitelné budovy.

Referenční projekty o iniciativách firmy Grundfos v oblasti klimatu, vody a energií.


    Facebook Twitter LinkedIn