Udržitelnost a odpovědnost

Nedílná součást našeho podnikání.

Řízení trvale udržitelného rozvoje a odpovědnosti firmy Grundfos znamená umožňovat lidem na celém světě uskutečňovat své cíle a plány. Zahrnuje řadu podnikatelských zásad jako mise, vize a firemní hodnoty, jasně danou soustavu postupů a strategií, a organizaci pro uplatnění našich strategií v globálním měřítku.

Na těchto stránkách se dozvíte více o našem přístupu k otázkám udržitelného rozvoje a odpovědnosti a o jeho uskutečňování v praxi.

Pokud máte zájem o jakékoliv informace týkající se udržitelného rozvoje a odpovědnosti, napište nám na sustainability@grundfos.com

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati