Jak dál v inženýrském poradenství – část II

Man looking through a window
Setkání s odborníky

Setkejte se s odborníky

Jaká je budoucnost inženýřského poradenství? Jakým výzvám bude čelit? Je nizká spotřeba uhlíku odpovědí? A co dál čekáodvětví komerčních budov? Pro zodpovězeních těchto otázek se Grundfos obrátil na dva odborníky: Dr. Dorte Rich Jørgensen, Senior Sustainability Manager v Atkins a John Deasy, Commercial Director UK v Hilson Moran.

Dr. Dorte Rich Jørgensen

Dr. Jørgensen pracuje jako Sustainability Manager v Atkins a spolupracovala také na Olympijském parku 2012 v Londýně. Dr. Jørgensen má 23 let zkušeností s udržitelností ve stavebníctví a infrastruktuře z řady oceněných projektů. Je hostujícím profesorkou oboru Inovace na Heriot-Watt University a členkou Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE).

Atkins je vedoucí projekční a inženýrskou společností se zastoupením ve Velké Británii, Severní Americe, Středním východě, Asii a Evropě.  Společnost má sídlo v Londýně a byla součástí několika největších stavebních projektů na světě - doma i v zahraničí.

John Deasy

V Hilson Moran jsme mluvili s Johnem Deasym, Commercial Director UK. John Deasy se s námi podělil o několik pohledů na budoucnost projekčního odvětví, které jsou založeny na jeho zkušenostech.

Hilson Moran je nezávislá multioborová projekční a poradenská společnost. Má síť poboček ve Velké Británii, Evropě a Středním východě s centrálou v Londýně. Hilson Moran poskytuje širkou škálu projekčních a konzultačních služeb.

Pohled ze společnosti Atkins

Překonávání problémů: Týmová práce v celém dodavatelském
řetězci

Základní údaje o společnosti Atkins:
Počet zaměstnanců: 17 400 na celém světě

Příjmy: 1 720 000 000 GBP

Rok založení: 1938

  1. největší projekční společnost na světě

Největší multidisciplinární poradenství v Evropě

 

DORTE RICH JØRGENSEN

Dr. Dorte Rich Jørgensen, Principal Sustainability Engineer, Design and Engineering, Atkins

(Foto od Adrian Houston)

 

Co jsou hlavní problémy, kterým odvětví čelí?

DRJ: Odvětví stojí před obrovským úkolem nadále rozšiřovat své dovednosti, aby vyhovělo měnícím se nárokům směrem k udržitelnějšímu přístupu k řešení globálního oteplování a zároveň prošlo obdobím přechodu v ekonomice. Nicméně projekt olympijských a paralympijských her v Londýně 2012, na kterém se účastnila společnost Atkins, ukázal, že je možné, aby tisíce odborníků ve strojírenství a stavebnictví realizovalo stěžejní projekt postavený na udržitelnosti v rámci daného rozpočtu a včas. S více projekty, jako
je tento, budou klienti a projektové týmy Dr. Dorte Rich Jørgensen, Principal Sustainabi- schopny řešit hlavní problémy.


Podle mých zkušeností nejlepší projekty obvykle
vytváří týmy, které pracují v úzké spolupráci v
celém dodavatelském řetězci, přičemž se navzájem
ovlivňují schopností poskytnout vynikající
kvalitu.

Dr. Dorte Rich Jørgensen

Můžete uvést příklad, jak odvětví pracuje na dosažení cílů udržitelnosti?

DRJ: Účastnila jsem se práce infrastrukturního projektového týmu Atkins vytvořeného pro olympijské
a paralympijské hry v Londýně 2012. Jako ředitelka pro udržitelnost ve společnosti Atkins
jsem pracovala s klientem na splnění cílů udržitelnosti. Například projekt Wetland Bridges dosáhl
k dnešnímu dni nejvyššího skóre (98,3 %) na stupnici udržitelnosti CEEQUAL (obecně používané
hodnocení udržitelnosti a ocenění - Sustainability Assessment and Awards Scheme - na základě
konkrétních údajů).

Výsledek zahrnuje mnoho novátorských projektových řešení včetně použití regenerovaných materiálů,
nízkouhlíkového betonu a recyklovaných materiálů, nahrazení toxických materiálů alternativami
šetrnými k životnímu prostředí, zajištění odpovědného získávání zdrojů, jako je např. dřevo, a
minimalizace odpadů. A to vše při zajištění, že výsledek je uživatelsky přívětivý.

A co budovy s nízkým obsahem uhlíku - co je zvláštního na těchto budovách?

DRJ: U těchto budovy projektanti zajišťují, aby spotřeba energie budovy během provozu byla nízká.
Toho je dosaženo optimalizací základních parametrů, jako je např. orientace budovy, poměr zasklení
a stínění a optimalizace denního světla, izolace atd. Poptávka po energii během provozu musí
být splněna energeticky účinným způsobem, např. pomocí přirozeného větrání, rekuperace tepla,
účinné regulace osvětlení a výběru energeticky efektivního zařízení.

Než je budova předána klientovi, musí být uvedena do provozu postupně v průběhu roku, aby byl
její provoz přizpůsoben změnám, ke kterým dochází během ročních období.

Provozovatel musí mít po předání dokončené budovy také k dispozici jasné a účinné pokyny, aby
byla budova provozována a udržována tak, jak je projektována.

Pohled ze společnosti Hilson Moran

Podpora inovací a nových řešení

Základní údaje o společnosti Hilson Moran:
Počet zaměstnanců: více než 200

Sídlo: Londýn

Jedna z největších nezávislých projektových společností ve Velké Británii

 


Myslíme si, že role projektantů bude stále důležitější
při zmírňování změny klimatu a snižování
energetických nákladů a při poskytování
poradenství v rámci stále složitějšího právního
a legislativního prostředí.

John Deasy

John Deasy, Commercial Director UK, Hilson Moran

John Deasy, obchodní ředitel pro UK, Hilson Moran

 

Jakým hlavním problémům odvětví čelí?

JD: Existuje mnoho problémů, ale podle nás existují dva nejdůležitější. Prvním je politika. Všechny vlády realizují politiku, která pozitivně ovlivňuje udržitelnost životního prostředí, ale omezená funkční období a pravidelné změny stavebních předpisů a legislativy znamenají, že je nutné najít rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli a ambicemi. Jako projektanti chceme pomoci našim klientům dodržovat platné právní úpravy, ale máme také povinnost je podporovat v tom, aby přijali životaschopná a nákladově efektivní řešení, která pomohou zajistit skutečné snížení uhlíkové stopy a účinnost
provozu v průběhu životnosti budovy.

Druhým velkým problémem je zlepšení vnímání projektantů. Technická zařízení budov, včetně strojních a instalatérských, jsou v budovách ukryta a jsou nepostřehnutelná, pokud fungují tak, jak mají. Profese musí najít způsob, jak předvést svou důležitou roli v projektování budov - aktivní podporou inovací a nových řešení.


Jako přední multidisciplinární společnost zabývající
se inženýrským poradenstvím, musíme
být na špici tohoto odvětví, a proto jsme se specializovali
na nízkouhlíkovou infrastrukturu,
rekonstrukce a modernizace.

John Deasy

Kde si myslíte, že Hilson Moran bude generovat příjmy a růst v budoucnosti?

JD: Budovy musí být pružnější a přizpůsobivější novým způsobům práce a změnám konfigurace
nebo dokonce použití v důsledku změn požadavků během životnosti budovy. To zase vyžaduje
inovace umožňující, aby budovy byly inteligentnější a technologie jednodušší, ale chytřejší. Nová
mantra bude “méně je více”.

V budoucích řešení asi nalezneme i řadu technologií, které nejsou běžně spojovány s komerčními
budovami: fotobioreaktory, vodíkové palivové články a inteligentní skla, abychom jmenovali alespoň
některé.

Pokud jde o dodavatelský řetězec, představování projektů prostřednictvím technologií, jako je např.
BIM, bude probíhat podle hesla “jeden projekt, jeden tým, jedna dodávka”, kdy riziko a odměna
jsou společné a všichni pracují na dosažení společného cíle. Vítáme to s otevřenou náručí.

What about commercial buildings – what should we expect to see in the near future?

JD: Growth areas mostly relate to promoting and achieving sustainability. We have created mechanisms to show our clients how different approaches can benefit them, in terms of cost savings, efficiencies and a reduced impact on climate change. Also, we expect to see more innovative ways to fund projects by working with clients, developers and funders to create funding mechanisms which encourage capital expenditure by offering greater longer term financial returns.


Údržba a následná péče bude rovněž mnohem
důležitější v dodavatelském řetězci, a to jak při
informování o projektech na začátku a při zajišťování
udržitelnosti v dlouhodobém horizontu.

John Deasy

Existují určité oblasti, na které se společnost
Hilson Moran bude soustředit v příštích 5 až
10 letech?

JD: Hlavní oblastí našeho zájmu v průběhu příštích 5 až 10 let je pasivní konstrukce a nulové emise
uhlíku v souladu s plánem Evropské unie pro rok 2020, přičemž z toho budou mít prospěch nejen
naši evropští klienti. Hilson Moran také investovala do odborníků v oblasti infrastruktury, protože
ta se stane základem úspěšného a udržitelného rozvoje a zajistí vysokou výkonnost v rámci životního
cyklu. Také zajistí, abychom vytvářeli inteligentní budovy, které nám umožní přizpůsobit se.


    Facebook Twitter LinkedIn