Grundfos Blueflux

01/03/2012

Grundfos Blueflux

Grundfos Blueflux je označení pro nejúčinnější motory čerpadel Grundfos. Spotřeba elektrické energie představuje největší část nákladů spojených s provozováním čerpadel a ve většině případů tvoří více než 85% celkových nákladů.

Velkých energetických úspor je možno dosáhnout mimo jiné používáním motorů s nejvyšší účínností. Proto Evropský parlament a Rada EU schválila Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES (tzv. Směrnici EuP – Energy using Products), která definuje rámcová pravidla a kritéria pro stanovení požadavků na zařízení, jež potřebují ke svému provozu elektrickou energii.

Třídy energetické účinnosti motorů IE


Na základě dohody mezi Evropskou komisí a asociací CEMEP se dosud používal systém rozdělování el. motorů do tříd EFF (EFF = efficiency) dle jejich energetické účinnosti. Směrnice EuP pro ucpávková čerpadla používá novou klasifikaci (vychází z normy IEC 60034-30:2008) s využitím tříd energetické účinnosti el. motorů IE (IE = International Efficiency), přičemž tento nový systém účinnostních tříd platí pro třífázové 2-, 4- a 6-pólové motory 0,75 až 375 kW.

Směrnice EuP pro motory


Směrnice EuP pro el motory (Nařízení 640/2009) je uváděna do praxe ve třech časových krocích:

· od 16.6.2011 musí všechny třífázové motory od 0,75 kW vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE2
· od 1.1.2015 musí třífázové motory 7,5 kW – 375 kW vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE3  nebo třídě IE2 v kombinaci s pohonem s proměnnými otáčkami
· od 1.1.2017 musí třífázové motory 0,75 kW – 375 kW vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE3 nebo třídě IE2 v kombinaci s pohonem s proměnnými otáčkami

Grundfos BlueFlux® - nejúčinnější motory Grundfos


Grundfos jako jeden z největších výrobců čerpadel na světě se snaží být vždy krok vepředu, proto u svých čerpadel TP, NK, NB a CR už po mnoho roků používá el. motory nejvyšší účinnostní třídy EFF1 (nyní IE2), čímž s předstihem plní první termín účinnosti Směrnice EuP pro el. motory (16.6.2011).

Ve snaze nabízet svá čerpadla nadále s nejnižší spotřebou el. energie přistoupil Grundfos k dalším vylepšením v technologii motorů a vyvinul vlastní řadu motorů, které se vyznačují nejvyšší účinností. Tyto motory josu označeny logem Grundfos BlueFlux®.

Motory s označením Grundfos BlueFlux® splňují podmínky Nařízení 640/2009 nejenom pro datum 16.6.2011, ale i pro 1.1.2015 a 1.1.2017 (tj. už nyní splňují podmínky třídy IE3).

Označení Grundfos BlueFlux® je v současné době používáno u všech výrobků, kterých se Směrnice EuP na motory týká - čerpadla TP, NK, NB, HS, CR, CM a MTH a frekvenční měniče CUE. Čerpadla Grundfos s motory vyhovujícími Směrnici EuP jsou potom označována jako čerpadla EuP ready. Informace o použití motoru Grundfos BlueFlux je u konkrétního čerpadla uváděna v návrhovém programu WebCAPS 2011 (online verze na www.grundfos.cz) a WinCAPS 2011 (verze na DVD).


Výhody a přínosy čerpadel s motory Grundfos BlueFlux®

· Provedená minimalizace energetických ztrát v motoru vede k vyšší účinnosti motoru a tedy k energetickým úsporám

· Nižší provozní náklady
· Nižší emise CO2
· Motory a frekvenční měniče Grundfos BlueFlux® se vyznačují menším vývinem tepla. K chlazení motoru nebo frekvenčního měniče stačí menší ventilátor, což současně znamená snížení hladiny hluku.
· K ochlazení motoru s integrovaným frekvenčním měničem stačí jeden ventilátor
· Delší životnost ložisek a snížení frekvence jejich domazávání
· Delší životnosti izolace motoru
· Díky nižší teplotě motoru Grundfos BlueFlux® je možno použít čerpadla pro provozní aplikace s okolní teplotou nad 40°C, což bývá nejvyšší přípustná teplota u běžných motorů.


Aplikací Směrnice EuP na motory (Nařízením EK 640/2009) bude v budoucnu v EU ročně ušetřeno 135 TWh el. energie (odpovídá roční spotřebě el. energie v domácnostech celého Španělska) a emise CO2 budou sníženy o 63 mil. tun. Evropská unie Směrnicí EuP tak klade velký důraz na úspory elektrické energie i u čerpadel, která v celosvětovém měřítku spotřebovávají více jak 10% veškeré vyrobené elektrické energie.

Firma Grundfos přispívá k velkým úsporám el. energie a nižším emisím CO2 tím, že nejenom plní, ale i překračuje podmínky Směrnice EuP pro elektrické motory platné od 16.6.2011 – u svých čerpadel používá motory s označením BlueFlux® , které již nyní splňují podmínky Směrnice, které budou platit od 1.1.2015 a 1.1.2017.

Produkty s technologí Grundfos Blueflux


    Facebook Twitter LinkedIn