Hodnoty společnosti Grundfos

UDRŽITELNOST

UDRŽITELNOST

Společnost Grundfos své obchodní aktivity vykonává zodpovědným a co nejudržitelnějším způsobem. Vyrábíme výrobky a řešení, která pomáhají našim zákazníkům šetřit přírodní zdroje a snižovat negativní dopady na změnu klimatu. Grundfos je společenky odpovědná firma. Staráme se o naše lidi - také o ty se zvláštními potřebami.

 

OTEVŘENOST A DŮVĚRYHODNOST

OTEVŘENOST A DŮVĚRYHODNOST

Ve společnosti Grundfos děláme, co říkáme, a říkáme, co děláme. Mezi sebou i s okolním světem komunikujeme otevřeně a upřímně. Nic nezastíráme - ani když je o nepříjemné záležitosti.

ZAMĚŘENÍ NA LIDI

POZORNOST ZAMĚŘENÁ NA LIDI

Grundfos jsou naši lidé. Rozvíjíme jednotlivce. Každý člověk ve společnosti Grundfos má nějakou vášeň a potenciál. Každý má moc ovlivňovat. Každý se musí cítit být respektován a oceňován.

NEZÁVISLOST

NEZÁVISLOST

Hlavním akcionářem společnosti Grundfos je a bude Nadace Poula Due Jensena. Zisk není cíl sám o sobě, nýbrž prostředek růstu. Zajišťujeme trvalý zdravý finanční základ.

PARTNERSTVÍ

PARTNERSTVÍ

Společnost Grundfos tvoří hodnoty prostřednictvím úzkého vztahu se svými zákazníky, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami. Jsme celosvětová společnost, která staví na místním podnikání. Věříme, že rozmanitost přináší inovaci a růst.

NEUTUCHAJÍCÍ AMBICIOZNOST

NEUTUCHAJÍCÍ AMBICIOZNOST

Ve společnosti Grundfos si nikdy nepřestáváme klást za úkol vytvořit lepší řešení rychleji. Jsme hrdí na to, že vše, co děláme, poskytujeme v nejlepší kvalitě. Máme vedoucí postavení a inovujeme budoucnost.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati