Účel společnosti Grundfos

file

Poslání a vizi společnosti Grundfos nahrazuje účel společnosti (Grundfos Purpose), který je vyjádřen takto:

 

Grundfos má celosvětově vedoucí postavení v oblasti vyspělých řešení čerpací techniky a udává trendy v oblasti technologie vody. Přispíváme k celosvětové udržitelnosti tím, že razíme cestu technologiím, které zlepšují kvalitu života lidí a péči o planetu.

Co uvedená slova znamenají?

„Celosvětové vedoucí postavení“ znamená, že zákazníci a konkurence na celém světě společnost Grundfos vnímají jako hlavního aktéra v odvětví čerpacích řešení. Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme vysoce kvalitní řešen čerpadelí, na která poskytujeme servis, a stanovujeme standard odvětví.

„Vyspělá řešení" znamenají nabídku řešení na klíč, která splňují požadavky našich zákazníků – a to bez ohledu na složitost, místo použití či rozsah řešení.

„Udávat trend v oblasti technologie vody“ znamená, že usilujeme o to, abychom se řadili mezi vedoucí společnosti v našem odvětví, pokud jde o hledání způsobů využití nových technologií v oblasti dopravy a úpravy čisté vody a odpadních vod.

„Přispívat k celosvětové udržitelnosti“ znamená obchodovat environmentálně udržitelným způsobem a tvořit udržitelná řešení od začátku až do konce. Zavázali jsme se významným způsobem přispívat ke snižování negativních dopadů na životní prostředí prostřednictvím omezení množství emisí CO2 jak z naší strany, tak ze strany zákazníka. Naším cílem je vytvářet čistější technologie a řešení, která omezují spotřebu vody, zvyšují účinnost, umožňují zákazníkům snížit spotřebu vody a energie a zvýšit opakované použití zdrojů.

„Průlomové technologie“ znamenají, že budeme vynalézat řešení, která svět ještě nikdy neviděl. Rozšíříme naše obchodní aktivity přidáním nových kategorií a oblastí pomocí využití našich technologií novým a kreativním způsobem na základě požadavků našich zákazníků.

„Zlepšit kvalitu života lidí a pečovat o planetu“ znamená, že se zaměřujeme na lidi v rozvíjejícím se světě a že v našich řešeních vždy zachováváme rovnováhu mezi lidskými, sociálními a environmentálními otázkami. Chceme lidem umožnit, aby se mohli o sebe starat, a poskytnout více lidem pohodlnější život, aniž by to bylo na úkor životnímu prostředí a přírodním zdrojům planety. Vždy dychtivě hledáme řešení pro komunity nejvíce postižené chudobou a pro lidi se zvláštními potřebami.


    Facebook Twitter LinkedIn